Blir sjef for magasin-sentral

STARTER I SEPTEMBER: Åsne Hagen. Foto: Mirza Dergic

Kulturtidsskriftene får en ny, nasjonal sentral og Åsne Hagen er første leder.

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen er et initiativ fra Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og kulturtidsskriftet Vagant, som vil synliggjøre og styrke tidsskriftenes betydning i offentligheten. Sentralen skal tilby tjenester innen abonnementshåndtering, distribusjon og markedsføring, og vil bidra til et mer vitalt offentlig ordskifte.

Initiativet er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord, og inspirert av det svenske Nätverkstan i Göteborg.

Åsne Hagen (41) har bakgrunn som prosjektleder og erfaring fra offentlig sektor, kulturarrangement og humanitært arbeid. Hun har god kjennskap til tidsskrifts- og småforlagsverdenen, samfunnsdebatt og fanzine-publisering.  I tillegg har hun praktisk erfaring som distribusjonsmedarbeider hos Vigmostad & Bjørke/Fagbokforlaget.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette nybrottsarbeidet. Det er et vell av kulturtidsskrift som fortjener å nå ut til mange flere. Tekstallmenningen skal jobbe for at tidsskriftene blir synligere, mer tilgjengelige og lettere å få tak i overalt i landetsier Åsne Hagen, som tiltrer 1. september.

Tekstallmenningen etableres i Bergen og skal tilby tjenester til tidsskrifter i hele landet. På sikt vil sentralen også tilby tjenester til småforlag.