Bjørnsonprisen til Maja Lunde

Foto: Oda Berby

"I likhet med Bjørnstjerne Bjørnson, er Maja Lunde en forfatter som kjemper for menneskers vilkår og verdighet", skriver styret i sin begrunnelse.

Maja Lunde er i dag tildelt Bjørnsonprisen 2020. Selve prisoverrekkelsen finner sted under Åpningsforestillingen for Norsk Litteraturfestival, tirsdag 26. mai.

Styret i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har besluttet å tildele Lunde Bjørnsonprisen for 2020 for hennes forfatterskap og engasjement.

«I likhet med Bjørnstjerne Bjørnson, er Maja Lunde en forfatter som kjemper for menneskers vilkår og verdighet. Hennes forfatterskap har lykkes med å formidle dette på en måte som går hjem hos mennesker verden rundt», skriver styret i sin begrunnelse.

I forbindelse med prisutdelingen blir det, i samarbeid med Norsk Litteraturfestival, Høgskolen i Innlandet og Nansenskolen, et seminar knyttet til Maja Lundes arbeid, med faglige innspill, foredrag og samtale. Postene i seminaret er åpne for publikum.

Engasjement for klima og mennesker på flukt

Akademiets styre skriver at Maja Lunde på få år har rukket å få internasjonalt gjennomslag med sitt forfatterskap, da særlig med bøkene i Klimakvartetten. Det er særlig Maja Lundes engasjement for klimasaken Akademiet trekker frem i sin begrunnelse:

«Maja Lunde har i kronikker og foredrag tatt til orde for en større politisk og personlig ansvarlighet overfor verdens klimautfordringer, der hun mener Norge og nordmenn har en særlig rolle å spille. Høsten 2018 lanserte hun uttrykket «den grønne ledertrøya» som hun mener må erstatte den oljesvarte vi har hatt en stund.»

Akademiet vektlegger også Lundes arbeid for å rette søkelys mot mennesker på flukt:

«Maja Lunde har også hatt fokus på utsatt eksistens og mennesker på flukt, og med barne- og ungdomsromanen Over grensen, om de norske jødenes flukt til Sverige, har hun tematisert dette for skoleelever landet over.»

Snowden blant tidligere vinnere

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet, ble stiftet i 2003. Akademiet arbeider for fremme av litteratur og for kunnskap om også andre litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører vår egen kulturkrets, og for ytringsfrihet i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd.

Blant tidligere vinnere av Bjørnsonprisen finner vi Carsten Jensen, Johannes Anyuru, Yasar Kemal, Adonis, Edward Snowden, Kristin Solberg og Hrant Dink. Bjørnsonprisen har siden 2017 hatt et nordisk fokus.