Bastian til Vogt og Stubhaug

Kirsti Vogt (foto: Blunderbuss)

Kirsti Vogt er tildelt Bastianprisen 2022, og Hilde Stubhaug er tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2022.

Prisen er den gjeveste utmerkelsen en skjønnlitterær oversetter til norsk kan få, og tildeles for en fremragende oversettelse. Utdelingen fant sted under feiringen av oversetternes skytshelgen Hieronymus 29. september.

Kirsti Vogt (f. 1971) er tildelt prisen for sin oversettelse fra engelsk av Jente, kvinne, annet av Bernardine Evaristo. Hun ble i 2019 tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for Jessica Townsends Ingenlund – Morrigans forbannelse. Med det er hun den femte i prisens historie som har mottatt begge Bastianpriser. Vogt oversetter fra engelsk, svensk og dansk.

Oversettelsen av Jente, kvinne, annet roses både for sin driv og kreative språk: «Den aller største utfordringa med teksten er etter vårt syn rytmen og drivet. Den engelske originalen har ein umåteleg flyt og fart. Me har ikkje gjennomført noka fartsmåling, men me konstaterer at den norske teksten er så drivande og full av snert og overskot at han fint greier å halda fylgje. Effekten er at lesaren blir sogen inn i tekststraumen og slit med å riva seg laus att.» Årets komité har bestått av Kristin Fridtun, Tom Lotherington og Per Qvale.

Hilde Stubhaug (foto: Kjersti Ueland)

Hilde Stubhaug (f. 1973) er tildelt prisen for sin oversettelse fra amerikansk av fantasytrilogien I lysets maktFra asken og Stormangrep av Leigh Bardugo, der de to siste er utgitt i 2021. Hun er tidligere tildelt Kulturdepartementets pris for beste oversettelse av barne- og ungdomslitteratur 2015 for Andrew Smiths Gresshoppejungel (Aschehoug). Stubhaug oversetter fra engelsk og dansk.

«Oversetter har i sitt arbeid løst originalens utfordringer knyttet til de ulike miljøene den utspiller seg i, og står på stødige ben, selv når havet stormer eller skikkelsene utsettes for farlige angrep i stummende mørke. I likhet med en av hovedpersonene, som gjennomgår en stor forvandling gjennom fortellingen, bringer oversetteren et språklig-visuelt lys over scenene, samt beskriver skikkelsenes innerste tanker med melodisk presisjon,» heter det blant annet i komiteens begrunnelse. Årets Bastiankomité for barne- og ungdomslitteratur har bestått av Nina Aspen, Guri Fjeldberg og Johann Grip.

Om Bastianprisen

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende skjønnlitterær oversettelse. Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur.

Bastianprisen har svært høy prestisje blant oversetterne selv og regnes som den største utmerkelse en norsk skjønnlitterær oversetter kan få. Alle påmeldte titler blir lest og vurdert av en fagjury med hovedvekt av erfarne oversettere som kjenner de utfordringene en oversetter kan støte på i en litterær tekst, og alle aktuelle titler blir grundig lest opp mot originalen. Bastianprisen er dermed den prisen som i størst grad vurderer den oversatte boka nettopp som oversettelse.

Bastianprisen har vært delt ut siden 1951, Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur siden 1984. Prisen består av en statuett og kr 50 000.