Aschehoug ber Riksadvokaten gjenoppta Nygaard-saken

Forlagssjef i Aschehoug, Mads Nygaard. (Foto: Vebjørn Rogne)

Aschehoug ber om at Riksadvokaten gjenopptar etterforskningen i Nygaard-saken.

Aschehoug sendte i går et brev til Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, for å be gjenopptakelse av etterforskningen i Nygaard-saken etter at saken nylig ble henlagt av Oslo Statsadvokatembeter.

I brevene skriver forlegger og konsernsjef Mads Nygaard at konsekvensene av attentatforsøket mot faren, og tidligere forlagssjef William Nygaard, har «vært formidable».

«Han har både hatt et langt sykdomsopphold og lang restitusjonstid. Angrepet hadde derimot ikke den effekten som angriperne ønsket. Verken William Nygaard eller Aschehoug har latt seg skremme eller presse til taushet – tvert imot.»

Nygaard skriver videre at forlaget i en årrekke har arbeidet aktivt for å støtte både Rushdie og andre forfatteres rett til å ytre seg.

«Det er dermed utålelig og uforståelig at attentatsaken legges vekk av Oslo statsadvokatembeter. Aschehoug vil på det sterkeste oppfordre Riksadvokaten til å omgjøre dette vedtaket».

«En alvorlig svikt ved arbeidet Kripos har gjort»

Brevet beskriver henleggelsen av Nygaard-saken som «en fallitterklæring overfor ekstremistiske krefter som ikke viker tilbake for å utøve statsterrorisme på norsk territorium».

Nygaard trekker også frem at det er uriktig at det foreligger manglende opplysninger om gjerningspersonene:

«Riksadvokaten må også nå gripe inn og beordre etterforskningen gjenopptatt. Vi ser med dyp bekymring på at de to navngitte siktede verken er forsøkt kontaktet eller etterlyst internasjonalt siden 2018. Dette er en alvorlig svikt ved det arbeidet Kripos har gjort, og reiser spørsmål ved om politiet har hatt reell evne og vilje til å oppklare saken. Det må forutsettes at alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk for å oppklare saken.

Forlaget ser at de to siktede sannsynligvis befinner seg i henholdsvis Iran og Libanon, to land som ikke har et fungerende politisamarbeid med Norge. Dette er ingen grunn til å legge ned etterforskningen. Ved å etterlyse de to internasjonalt, sikres det at de ikke kan reise risikofritt over landegrensene. Historien har lært oss at samfunnsomveltninger kan komme brått og bidra til at de to kan bli pågrepet og stilt til ansvar.»

«Dusøren står ved lag»

I 2010 utlovet Aschehoug en dusør på 2 millioner kroner til den som kan gi opplysninger som fører til oppklaring av saken.

«Denne dusøren står fremdeles ved lag», skriver Mads Nygaard avslutningsvis i brevet.