– ARK vil være størst

– Oppkjøpet kom ikke uventet. Jeg oppfatter at ARK er opptatt av å være største kjede, sier Norli Libris-sjef John Thomasgaard (bildet).

ARK Bokhandel har signert en betinget avtale med Nye Notabene AS om å overta et tjuetalls av deres butikker. Hvilke butikker det er snakk om blir ikke kjent for avtalen er sluttført og godkjent av konkurransemyndighetene. Men summen av de aktuelle butikkene skal ha en årsomsetning på om lag 125 MNOK.

 

– Blir størst igjen

Akkurat det siste kan avgjøre hvorvidt ARK holder førsteplassen blant bokhandelkjedene:

– Oppkjøpet kom ikke uventet. Jeg oppfatter at ARK er opptatt av å være største kjede, noe de vel ikke har vært etter at de mistet Gardermoen. Med dette er de nok det igjen, sier John Thomasgaard, administrerende direktør i Norli Libris.

– I og med at Notabene-kjeden har vært til salgs i flere runder, regner jeg med at Norli Libris både har vurdert kjeden som helhet og enkeltbutikker?

– Ja, vi har sett nærmere på Notabene i flere omganger. Så langt har vi de siste årene bare overtatt enkelte «Notabene-kontrakter» direkte fra utleiere. Men vi er alltid interessert i vurdere kjøp av butikker enten det er fra Notabene eller andre.

 

– Blir aldri fornøyd

– De to siste store bevegelsene i norsk bokhandel – Gardermoen-kontrakten fra ARK til Tanum og Notabene-oppkjøpet – har skjedd uten Norli Libris på rollelisten. Betyr dette at dere er fornøyde med tingenes tilstand?

– Vi er ikke og blir aldri fornøyd, svarer Thomasgaard lattermildt. – Men vi jobber langs flere spor for å utvikle oss videre. Kjøp av butikker er noe vi alltid vurderer når muligheten er der. Vi var også med i konkurransen om Gardermoen, men vår betalingsvilje nådde ikke opp i konkurransen.

Per dags dato har Thomasgaard & Co 120 butikker med Norli-brand og 60 i Libris. Norli-butikk nummer 121 åpner i Bergen i juni.

– Vi fikk 23 nye butikker i 2016 og har 5 nye hittil i år. Vi planlegger for å åpne ytterligere 5 nye Norli butikker i 2017, dette kan være både kjøp og nyetablering. Vi har også kontrakter som er signert for åpninger i både 2018 og 2019, sier Thomasgaard.

 

– Bra for bransjen

Tanum-direktør Karin Mundal mener ARKs oppkjøp er positivt for bokbransjen:

– Dette vil forhåpentligvis bidra til at vi fortsatt kommer til å ha et høyt antall bokhandlere i Norge, det er positivt.  Notabenes skjebne har vært uviss i lang tid, og at en eksisterende kjede overtar en del av butikkene er bra for bransjen.

 

POSITIV: Karin Mundal (foto: Cappelen Damm)

 

– Tanum og Cappelen Damm har vel vurdert både Notabene-kjeden som helhet og enkeltbutikker?

– Vi har fulgt tett med på Notabenes utvikling og deres butikklokasjoner lenge, men vi har valgt å ikke gå i dialog.

– Er denne siste store bevegelsen i norsk bokhandel et resultat av den forrige – altså at dere snappet Gardermoen fra ARK?

– Det må nesten Ark svare på selv.

 

– Det kommer flere bevegelser

Både Mundal og Thomasgaard tror det kan komme flere bevegelser i bokhandel-landskapet i løpet av året:

– Dette er nok ikke det siste vi ser av bevegelser, bokbransjen er i utvikling som alle andre bransjer, sier Karin Mundal.

– Det er mye som kan, og sannsynligvis må, skje i et krevende marked. En viss konsolidering fremover er nødvendig for å opprettholde bokhandel som breddedistributør og faghandel, sier John Thomasgaard.