Kjøper Notabene-butikker

Gyldendal-sjef John Tørres Thuv.

– Ligger på steder hvor ARK ikke er representert i dag, sier John Tørres Thuv.

ARK Bokhandel AS signerte fredag en betinget avtale med Nye Notabene AS om å overta et tjuetalls butikker. Butikkene vil bli integrert i ARK Bokhandel når transaksjonen gjennomføres.

Virksomheten transaksjonen omfatter inkluderer butikkenes drift, eiendeler, varelager, de ansatte og deres kompetanse. Historisk omsetning i disse butikkene har, avhengig av endelig avtale, vært om lag 125 MNOK, fremgår det av børsmeldingen Gyldendal har sendt ut. Kjøpesum vil være avhengig av antall og hvilke butikker som inngår i den endelige transaksjonen. Kjøpet vil bli finansiert innenfor konsernets ordinære driftskapital og kredittrammer.

– Utfordrende å drive lønnsomt

– Notabene har vært gjennom en krevende omstilling de siste årene, sier styreleder Reidar Mueller i Nye Notabene AS. – Vi ser imidlertid at det fortsatt er utfordrende å drive lønnsomt i en bransje preget av lav vekst og tøff konkurranse fra både etablerte og nye konkurrenter. Notabenes eiere mener bokhandlerbransjen har behov for konsolidering, og ønsker å bidra til denne. Vi har nå funnet et godt hjem for disse butikkene og arbeidsplassene og transaksjonen gir grunnlag for en bærekraftig og fremtidsrettet løsning også for den gjenværende virksomhet og butikker i Notabene.

Nye ARK-steder

– Dersom denne avtalen gjennomføres vil dette bidra til å sikre og styrke tilgjengeligheten til bøker. Aktive bokhandler godt representert i hele Norge er viktig for å sikre spredning av litteratur, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA og styreformann i ARK Bokhandel AS. – Butikkene som omfattes vil være på steder der ARK ikke er representert i dag, og avtalen vil dermed bidra til å opprettholde og øke konkurransen i de berørte lokale markedene.

Avtalen er avhengig av Konkurransetilsynets godkjennelse.