Libris blir Norli

BLIR NORGES STØRSTE: 45 Libris-butikker blir omprofilert til Norli, som dermed blir Norges største bokhandelkjede.

Innen 1. september 2019 vil 45 Libris-butikker bli omprofilert til Norli. Norli-kjeden vil etter dette bestå av over 180 butikker med en samlet omsetning ut av butikk på 1,5 mrd. kr. Libris-butikkene er eid og drevet av lokale kjøpmenn, og dette vil også fortsette i Norli-regi.

«Best og størst»
– Norli blir med det ikke bare Norges beste, men også Norges største bokhandelkjede, sier kjededirektør John Thomasgaard.
Bakgrunnen for endringen er ifølge Norli Libris behovet for digitale løsninger i Libris:
– Norli har digitale løsninger som medlemmene i Libris kobles til – som blant annet Norli kundeklubb og Norli.no med klikk og hent. Med dette styrkes konkurransekraften til mange lokaleide butikker markant, sier Thomasgaard.

BLIR NORGES STØRSTE: Norli og John Thomasgaard.

En håndfull igjen
Med denne endringen opphører markedssamarbeidet for Libris, som går over til å bli en ren innkjøpskjede med felles IT-løsning.
Fremdeles er det en håndfull Libris-butikker igjen:
– Det er drøyt 10 medlemmer i Libris som ikke går over til Norli. De fortsetter som «kjøpende» medlemmer i Norli Libris AS og vil fortsatt ha Libris-profil, sier Thomasgaard. – Dermed kan frittstående butikker få tilgang til omfattende markedssamarbeid og digitale løsninger og/eller innkjøpssamarbeid og felles IT løsninger. Alt etter ønsker og behov.

Endringen er besluttet og avtalt internt i Norli Libris og mellom NL og medlemmene.