50 mill. i minus

Bokkompaniet Holding besitter en imponerende evne til å holde skuta flytende. I fjor beløp underskuddet seg til i overkant av 50 millioner kroner. Konsernet gikk dermed inn i året med en negativ egenkapital på over 40 millioner. Like fullt er det håp om å finne havn. Gjeldssanering og salget av Bastion Forlag til Stordalen bidrar til å borge for dette.

Bokkompaniet Holding har endelig levert konsernregnskapet til Brønnøysund-registeret, en måned etter fristen. Den gode nyheten er at konsernet har sluttført årets gjeldsakkord, denne gang i datterselskapet Norsk Bokdistribusjon. I fjor gjaldt gjeldsakkorden datteren Boklageret. I sistnevnte fikk man ettergitt gjeld på over 11 millioner. Årets fangst er antagelig på nær det dobbelte.

Bokkompaniet Holding er holdingselskap for et femtitalls bokhandlere og 3,42 forlag. Størst og viktigst er Notabene-kjeden, hvori opptatt tidligere utsalg for Boklageret. Blant forlagene var konsernets 42 prosent eierandel i Bastion den viktigste eierposten, men denne er i år solgt for flere titalls millioner til Stordalen-forlagene. For denne posten alene burde konsernet kunne hente inn godt over 20 millioner i frisk kapital.

Vi tar datterselskapene i konsernet selskap for selskap:

Bokhandel

Årsresultatet i Notabene ble i 2018 et underskudd på 28,5 millioner kroner, etter en omsetning på 183 millioner. I tillegg kommer resultatet i Boklageret hvor underskuddet beløp seg til 12,6 millioner kroner, etter en omsetning på 16 millioner. Her fikk imidlertid konsernet ettergitt gjeld på 11,6 slik at egenkapitalen ikke forverret seg med mer enn en million.

Les også: Stor underskudd i Notabene

Vi inkluderer også distributøren Norsk Bokdistribusjon med et underskudd på 2,1 millioner, etter 32 millioner i omsetning.

Driften av «Retail»-delen av konsernet brant med dette opp over 43 millioner kroner etter å ha omsatt for rundt regnet, 230 millioner.

Forlagsdriften

De to største forlagene i konsernet er Nord Publishing og Forlaget Victoria, begge med rundt 7 millioner i omsetning. Årsresultatet i Nord Publishing ble et underskudd på 1 million. Det samme ble årsresultatet for Forlaget Victoria.

Det tredje forlaget i familien, Contento Forlag leverte, som eneste i konsernet, et overskudd på 360.000 kroner, etter en omsetning på 2,7 millioner.

Forlagsdriften summerer seg med dette til 17 millioner i omsetning og et resultatunderskudd på 1,7 millioner.

Summa summarum

Også i morselskapet ble det underskudd. Her på 3 millioner, etter inntekter på 15 millioner, inkludert et gledelig utbytte fra Bastion på 4,8 mill.

Les også: Bastion: Opp som en Jojo

Etter å ha eliminert interne transaksjoner mellom selskapene, summerer årsresultatet i konsernet seg til et underskudd på ikke mindre enn 50,7 millioner. Den negative egenkapitalen var med dette ved inngangen til året på 42 millioner kroner.

Veien videre

Styreleder Harald Enersen innrømmer at det har vært en krevende periode:

– Det har vært viktig for Bokkompaniet Holding å gjøre en skikkelig gjennomføring av gjeldsordningen i Norsk Bokdistribusjon, og denne har tatt mye fokus. Kreditorene fikk oppgjør forrige uke. Vi har nå alt fokus på å lykkes med høsten i Notabene.

Les også: NBD-akkord manøvrert i havn

-Vi har i første halvår ikke klart å opparbeide den farten vi trenger for å drifte godt i dagens marked, og har derfor de siste tre månedene gjort flere grep i Notabene. Dette har ført til at vi nå har en slankere organisasjon med meget dyktige folk. Vi har ansatt nye personer på drift, og har styrket vår kompetanse på retail. Vi drifter videre med et nedskalert lager, med nye folk og en ny og mer effektiv modell for logistikken i kjeden.

-Notabene har inngått leieavtale på Hokksund, i de samme lokalene som vi har vært i tidligere med Norsk Bokdistribusjon, men med redusert plass. Det betyr at det blir flere leveringer direkte fra leverandør. Dette er en utvikling som følge av at kjeden har færre butikker enn tidligere, og fordeler ved å kjøpe volum til sentrallager blir mindre.

Konkret har konsernet nå lagt ned, eller solgt seks butikker. Antall utsalg er med dette i dag 47, inkludert fire Boklageret-butikker som er «rebranded» som Notabene. Videre har konsernet i sommer fått påfyll av egenkapital, uten at Enersen vil spesifisere i hvilken form, eller størrelse.

Nye lokaler og nettbutikk

Som ledd i restruktureringen flytter konsernet denne uka inn i nye lokaler på Youngstorget i Oslo, noe Enersen betegner som et taktskifte for hele kjeden:

-De nye kontorlokalene er mer moderne, og mindre, i tråd med organisasjonsendringene som er gjennomført.

På spørsmål om hvorfor ikke Notabenes nettbutikk er oppe og går, forteller Enersen at nettbutikken var utdatert og kostnads- og ressurskrevende å drifte:

– I sommer besluttet vi derfor å legge ned denne løsningen. Vi vil lansere en ny nettbutikk før julesalget.

Og nettopp julesalget blir nok svært avgjørende for bokkonsernet: – Nå gir vi full gass inn mot julesalget, avslutter en kamplysten styreleder.