Bastion: Opp som en Jojo

Bastion Forlag spratt tilbake i solid pluss i 2018. Driftsmargin: 25 prosent!

2017 var et unntaksår for suksessforlaget Bastion. Omsetningen halverte seg til «kun» 20 millioner, forfatterstallen ble rokert om og forlaget måtte skrive av store tap på akkorden i den tilknyttede bokkjeden Boklageret. Resultatet summerte seg til et underskudd på 3 millioner.

Tilbake på skinner

Men i fjor var alt tilbake på skinner: Med forfattere som Jojo Moyes, Erica James, Santa Montefiore og Catherine Isaac kom omsetningen tilbake til tidligere nivåer og endte tilslutt på 41 millioner kroner. Det mest imponerende er likevel driftsresultatet som viser 10,5 millioner i overskudd, med andre ord en driftsmargin på hele 25 prosent!

Stordalen-oppkjøp

I januar kjøpte Stordalen-forlagene 50 prosent av Bastion, med opsjon på resterende aksjer innen utgangen av året. Mange hevet på øyenbrynet da ryktene om at et ikke ubetydelig tosifret millionbeløp ble nevnt som prisen Stordalen måtte betale for å sikre seg forlaget, men med en inntjening på over 10 millioner er kjøpesummen enklere å forstå. En vanlig modell i aksjemarkedet er gjerne at man betaler minst fem ganger inntjeningen ved oppkjøp av et unotert selskap.

Millionutbytte

I forkant av oppkjøpet betale Bastion ut et utbytte på 4 millioner kroner, noe som sikkert kom godt med for forlagssystemet Bokkompaniet Holdning i Oslo. Bokkompaniet Utvikling AS eide 42 prosent av aksjene i Bastion. Eierskapet i Bokkompaniet Utvikling virker parkert hos investeringsselskapet Jotunfjell Partners, minoritetsaksjonær i Notabene-kjeden, men ganske så sikkert, rant det likevel inn nødvendig kapital til Bokkompaniet i Brugata.

Før Stordalens inntog var resterende aksjer fordelt mellom forlegger Morten Mørch (50 prosent) og forlagssjef Anja Marheim (8 prosent).