2019-tallene: Gyldendal fortsetter å levere

I MÅL MED REKRUTTERING: John Tørres Thuv - foto: Bo Mathisen

KOMMENTAR: De siste årene har vi blitt forvent med sterke regnskapstall fra Gyldendal. 2019 ble intet unntak.

I et rimelig stillestående bokmarked maktet Gyldendal ASA å øke driftsinntektene med 3 prosent. Den samlede omsetningen i bokkonsernet beløper seg nå til 2,2 milliarder kroner.

Helstøpt er en bra karakteristikk for Gyldendal ASAs årsrapport som fredag ble levert Oslo Børs. Omsetningen økte, mens driftsresultatet viser en svak nedgang til 158 millioner, en reduksjon på 8 millioner fra 2018. Årsaken til nedgangen er i hovedsak forlagets satsing på skolens Fagfornyelse som drar i gang først inneværende år.

De digitale inntektene fortsetter å øke og utgjør nå så mye som en tredjedel av konsernets samlede inntekter.

Utbyttet til aksjonærene foreslås, tross den mindre resultatnedgangen, økt fra 7 kroner aksjen i fjor til 10 kroner i år. Det betyr at det på forsommeren vil trille inn nesten 20 millioner kroner på konto til Must-familien som kontrollerer i underkant av 90 prosent av aksjene i selskapet.

Gyldendal er bunnsolid med en bokført egenkapital på over 800 millioner kroner. På Oslo Børs verdsettes konsernet til noe i overkant av 1 milliard kroner.

Gyldendal legger mye ressurser i utformingen og presentasjonen av sin årsrapport.  I rapporten blir det plass både for børs og katedral. Hele årsrapporten kan du lese her.

ARK Bokhandel med digital framgang

Med 143 utsalg over hele landet er ARK den suverent største bidragsyter til konsernets doble milliardomsetning. I 2019 beløp salget seg til 1,4 milliarder, en økning på 62 millioner fra året tidligere. Hele omsetningsveksten i konsernet er med dette å henføre til ARK. Driftsresultatet var uforandret på 81 millioner.

Verdt å merke seg er at det særlig er netthandelen som styrker omsetningen i ARK. Antallet besøk på ARK.no økte med hele 50 prosent i 2019, og hele 1,4 millioner nordmenn har nå sin egen profil på nettstedet.

På nyåret har ARK satset ytterligere ved å overta Tanums syv butikker på flyplassene Gardermoen, Flesland og Værnes. Dette skulle borge for ytterligere vekst i bokkjedens omsetningstall. I fjor omsatte de syv utsalgene, som vel å merke først overtas av Gyldendal i april i år, for rundt 160 millioner.

Stabilt i Gyldendal Norsk Forlag

Forlagsomsetningen, inkludert Kunnskapsforlaget og andelen av Lydbokforlaget (inkludert strømmetjenesten Fabel), beløp seg til 790 millioner kroner, nær uforandret fra tidligere. Det er sterkt med tanke på svikten i undervisningsmarkedet. Gyldendal nærmere seg med dette Cappelen Damm, som i forrige uke meldte om forlagsinntekter på 835 millioner. Her må det imidlertid justeres for at Cappelen Damm ikke konsoliderer sin 50 prosent eierandel i Storytel Norge inn i sitt konsernregnskap. (Cappelen Damm regner kun royaltyen forlaget mottar for sine rettigheter fra Storytel.)

Driftsresultatet i forlaget svekket seg til 76 millioner kroner, ned 16 millioner. Årsaken til nedgangen oppgis atter som utgifter i forbindelse med Fagfornyelsen. Gyldendal har de tre siste årene pløyd over 150 millioner ned på utvikling av nye læremidler, både analoge og digitale, for å møte Fagfornyelsen som nå trer i kraft i skoleverket.

Strømmetjenesten Fabel ble en stor framgang under fjoråret. Driftsinntektene økte med fenomenale 70 prosent. Eierforlaget Lydbokforlaget (eiet 50/50 sammen med Aschehoug) fikk med dette driftsinntekter på 120 millioner, men driftsresultatet viste likevel et underskudd på 1 million. Det koster å slå seg inn på det sterkt voksende strømmemarkedet.

Årets mest solgte bok i Norge ble utgitt av forlagets sakprosaredaksjon: Svenske Thomas Eriksons Omgitt av idioter. Årets mest solgte barnebokserie var Peppa Gris. Andre storselgere var Ingar Sletten Kolloens Under krigen, Thor Gotaas’ Norske utedoer og Bjørn Andreas Bull-Hansens Jomsviking-bøker.

Bokklubb og Forlagssentral

Etter avviklingen av Bestselgerforlaget, herunder eierandelen i Bladcentralen, samt hjemkjøpet av Kunnskapsforlaget – er det kun nevnte Lydbokforlaget, Forlagssentralen og De norske Bokklubbene igjen av virksomhetene som Aschehoug og Gyldendal eier i fellesskap.

Bokklubbene omsatte for 200 millioner og leverte pene 22 mill. i brutto driftsoverskudd, en forbedring på 5 millioner.

Forlagssentralen på Langhus i Ski, omsatte for 162 mill. – en nedgang på 13. Driftsresultatet svekket seg dermed med 8 millioner til 25 millioner kroner.

Utsiktene for året

Den lenge bebudede Fagfornyelsen i skoleverket er nå endelig klar for sjøsetting. Denne blir selvsagt meget avgjørende for resultatet vi kan forvente oss for inneværende år. 150 millioner er hva Gyldendal allerede har satset på fornyelsen. Skolebokomsetningen har tradisjonelt stått sterkt i konsernet og utgjort rundt en fjerdedel av forlagsomsetningen. Understøttet av solide finansielle muskler er det all grunn til å anta at Gyldendal vil kunne hevde seg i konkurransen.

I negativ retning vil selvsagt coronaviruset trekke. Bøker har tradisjonelt god defensiv kvalitet ved konjunkturnedgang i økonomien. Folk vil tilbringe mer tid hjemme og da kan ei bok, eller en strømmetjeneste være god å ha for hånden. Et eventuelt dramatisk fall i kjøpesenter-omsetningen vil imidlertid også måtte ramme bokhandelen. Nesten alle ARK-butikkene er plassert i kjøpesentra.

ANDERS NERAAL

Les også: Gyldendal i digital medvind