Fullfør tittelen!

Foto: Atle Nielsen

I dagens quiz skal vi fullføre romantitlene. Som Tore Renbergs "Du er så ...". Ja, hva var det igjen? Lykke til.

Fullfør tittelen

Fullfør tittelen på disse bøkene.