Zebra-byks på Bransjestatistikken

PÅ TOPP: Cyrus og Elin Brantenberg kjøpte Spektrum-backlisten og bokrettighetene fra Aschehoug og startet Zebra i 2019.

BRANSJESTATISTIKKEN: En stripete firbent utfordrer gjør seg gjeldende på et stadig mer konsentrert barnebokmarked.

På nyåret 2019 dukket det nyetablerte forlaget Zebra opp på arenaen. Skjønt noen fullblods nykommer var det egentlig ikke snakk om. Virksomheten baserte seg på Spektrum forlags bokportefølje. Spektrum ble etablert av Cyrus Brantenberg i 1992, med i hovedsak oversatte faktabøker for voksne, og oversatt fakta- og skjønnlitteratur for barn. Forlaget ble etter hvert en eventyrlig kommersiell suksess, og i februar 2005 satte forlaget en uslåelig rekord med å ha 15 av 15 titler på generell-Boklista. Også andre ønsket en bit av suksessen, og i 2008 ble forlaget solgt til Aschehoug-gruppen. Etter hvert fulgte noen svært tøffe år, før Spektrum seilte inn i historien og flere av rettighetene endte opp hos gründer Brantenberg igjen.

Dominerer totalt

På Bransjestatistikken for 2020 sikrer Zebra sikrer seg en solid førsteplass på listen over oversatt sakprosa for barn. Selv om sakprosa-kategoriene for unge lesere på langt nær er like pengestinne som de skjønnlitterære, er det et betydelig jafs forlaget gjør både i omsetning og markedsandel.

Ellers er det et barneboklandskap som konsentrerer seg stadig sterkere rundt noen få forlag. Innenfor norsk skjønnlitteratur for barn sitter fire forlag – kvartetten Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Kagge – med 90 prosent av omsetningen. Kun Samlaget (5 prosent) har omsetning av betydning utover de nevnte. Bildet er tilsvarende i de øvrige tre barnebok-kategoriene: to til fire forlag dominerer totalt.

Krevende målgruppe

ARNE MAGNUS: – Det er et område vi har satset tungt på over lang tid.

Gyldendal Norsk Forlags toppsjef, Arne Magnus, peker på en av årsakene til denne utviklingen: Behovet for langsiktig satsing.

– Når det gjelder skjønnlitterære barnebøker, så er dette et område som vi har satset tungt på over lang tid for å fremme leselyst blant barn og unge. Det er en krevende målgruppe å nå og marginene er små, vi mener derfor at det naturlig at vi som et av de største forlagene tar vår del av ansvaret for å tilby et bredt utvalg og nye titler her, sier Magnus, og legger til: – Gyldendal er et breddeforlag – vi skal fortsette å skape produkter og tjenester som når ut til hele den norske befolkningen. Det vil være variasjoner i markedet hvert år, så vår jobb er å holde fokus på å levere godt over tid.

Børs og katedral

RAGNFRID TROHAUG: – Vi skal både hente hjem litterære priser og ta markedsandeler.

– Barneboksatsinga i Cappelen Damm har bredde og variasjon som mål, ei stor liste som gjør seg gjeldende både i børsen og katedralen. Denne fyldige tittelvifta tar mål av seg å favne bredt både når det gjelder alder, sjanger, mangfold og format, og det er dette som gjenspeiles i bransjestatistikken både på skjønnlitteratur og sakprosa, sier Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Cappelen Damm Barn og ungdom.

Trohaug understreker at det er viktig for dem å nå unge lesere, gjennom både kvalitet og kommers – også på lyd:

– Vi skal utgi fortellinger for et veldig heterogent barnepublikum, og vi skal både hente hjem litterære priser og ta markedsandeler. Denne erkjennelsen viser seg blant annet gjennom en bred norsk skjønnportefølje, en større og mer spissa sakprosasatsing både på oversatt og norsk, og ikke minst en offensiv utgivelsespolitikk når det gjelder lyd. Å ta på alvor barnas tørst etter gode fortellinger i lydformatet, har ikke bare vært strategisk og økonomisk viktig for oss, det har sikra den gode fortellinga en trofast lytterskare.

Sakprosa for barn 2020

Markedsandeler norsk sakprosa for barn (bokgruppe 3.3), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Cappelen Damm 35,7 (33,5)

2 (2) Gyldendal 32,4 (23,4)

Ingen av de øvrige forlagene kommer over 5 millioner-grensen Bransjestatistikken har satt.

Oversatt sakprosa for barn 2020

Markedsandeler oversatt sakprosa for barn (bokgruppe 3.4), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Zebra Forlag 34,8 (24,9)

2 (3) Gyldendal 27,1 (23,1)

3 (2) Cappelen Damm 25,4 (23,4)

Norsk skjønnlitteratur for barn 2020

Markedsandeler norsk skjønnlitteratur for barn (bokgruppe 4.3), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (2) Cappelen Damm 31,7 (28,7)

2 (1) Gyldendal 31,1 (31,1)

3 (3) Aschehoug 15,8 (15,1)

4 (4) Kagge 11,4 (9,3)

5 (-) Samlaget 5,0 (-)

Oversatt skjønnlitteratur for barn 2020

Markedsandeler oversatt skjønnlitteratur for barn (bokgruppe 4.4), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Cappelen Damm 46,9 (44,7)

2 (2) Gyldendal 27,7 (25,8)

3 (3) Aschehoug 8,6 (9,4)

Kilde: Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk. Merk at oppstillingen kun omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen. Mest merkbart er bortfaller av Strawberry-forlaget Capitana (5,9 prosent i bokgruppe 4.3 i 2019)