Wildenveys poesipris til Hans Olav Brenner

Hans Olav Brenner (foto: NRK)

LYRISK: Herman Wildenveys poesipris for 2024 går til Hans Olav Brenner for hans arbeid med å spre interesse for poesi, blant annet gjennom serien «Brenner deler dikt».

Wildenveykomiteens begrunnelse

Herman Wildenveys poesipris for 2024 tildeles Hans Olav Brenner for hans arbeid med å spre interesse for poesi, ikke minst for serien «Brenner deler dikt», et ukentlig program i NRK som har blitt sendt i mer enn to år. Her inviterer Brenner inn mer eller mindre kjente personer til å snakke om et spesifikt dikt, valgt av Brenner selv eller gjesten.

– Poesi kan være en vanskelig sjanger for mange, og noen har trolig dårlige minner om diktanalyse fra sin skoletid. Hos Brenner finnes ikke noen fasit eller analyseskjema – han åpner opp for en fri samtale med utgangspunkt i de aktuelle diktene der den litterære og personlige vinklingen går hånd i hånd.

Brenner byr på seg selv, og lar samtidig gjestene slippe til med sine personlige erfaringer, mer eller mindre knytta til det aktuelle diktet. Ikke alle har et nært forhold til poesi, men Brenner makter skape en interesse hos dem med sin frie samtale. Andre igjen har en levende interesse for dikt, ofte for et bestemt dikt som har gjort inntrykk og betyr noe helt spesielt. Et eksempel på det er samtalen med Lara Rashid som mista storesøstera si på Utøya. Akkurat den episoden fikk da også Prix Radio, som er en årlig pris for de som jobber med radio og podkast i Norge.

Slik begrunner Wildenveykomiteen, bestående av Dyre Vaa, Hans Weldingh, Kjetil Espeseth, Stig Hatlo, Dyveke Bast, årets vinner av poesiprisen som er oppkalt etter dikteren Herman Wildenvey.

 I tradisjon av Ønskediktet og Diktafon

NRK har hatt ulike programmer knytta til poesi, og mange vil nok huske Ønskediktet med Hartvig Kiran som ble sendt fra 1962 og helt til 2000. Mange protesterte mot nedleggelsen, og i 2004 tok Brenner initiativet til Diktafon, et nytt konsept for poesi som seinere blei utvikla av Annelita Meinich. Hun fikk for øvrig poesiprisen i 2017. Dette programmet blei nedlagt i 2017, nok en gang til store protester. Igjen tar Brenner initiativ til å bringe poesien tilbake til statskanalen; denne gangen med sine fine samtaleprogrammer med utgangspunkt i kjente og mindre kjente dikt.

Det kan også legges til at Brenner leda NRKs diktsatsing «Dikt og forbannet løgn» som kåra Norges beste dikt gjennom tidene.

Hans Olav Brenner er og har vært en viktig stemme for poesien over lang tid, og siden formidling av poesi er et av formålene med Herman Wildenveys poesipris, mener komitéen at han er en særdeles verdig vinner av prisen for 2024.

Prisen har vært delt ut hvert år siden 1986 til lyrikere eller personer som har fremmet interessen for poesi. Prisen består av et portrettrelieff i bronse av Herman Wildenvey, utført av billedhuggeren Ørnulf Bast + en sum på kr 25 000.

Utdeling i juli

Prisen deles ut ved 17. juli 2024 i Kommandantboligen på Fredriksvern verft i Stavern. Prisvinneren inviteres også til å besøke Hergisheim, Gisken og Herman Wildenveys hjem i Stavern, der står dikterens arbeidsrom og skrivebord bevart.

Les også: Podkast får dikt til å bli levende del av livet