Widvey til Frankfurt

Norge satser tungt på å bli hovedland ved bokmessen i 2019.

Kulturminister Thorhild Widvey deltar i neste uke på verdens største bokmesse i Frankfurt. I samarbeid med NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, vil kulturministeren førsøke å hjelpe Norge til å bli hovedland på messen i 2019. 

 

Regjeringen fremmer i løpet av høsten et forslag for Stortinget om tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til en søknad om at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019.

NORLA har i lang tid arbeidet med å få realisert prosjektet, i nært samarbeid med en samlet norsk bok- og kulturbransje og flere private stiftelser.

 

En global kulturarena

walsø
Gleder seg: NORLA-direktør Margit Walsø. Foto: NORLA

Direktør Margit Walsø i NORLA  ser frem til å vise kulturministeren aktiviteten og mangfoldet på verdens største bokmesse. Særlig viktig blir det å få vist eksponeringsmulighetene som tilbys hovedlandet, både for landets litteratur og også for mange andre kunstformer.

Tyskland er en av Norges viktigste partnere i Europa, og gjennomslag i det tyske litterære markedet fører ofte norske forfattere videre ut i verden. Bokmessen i Frankfurt er fremfor alt en global kulturarena.

 

Eksponering også for andre kunstformer

Kulturministeren besøker bokmessen i Frankfurt onsdag 14. oktober. Hun vil få møte representanter fra både internasjonal og norsk bokbransje, ha samtaler med bokmessens ledelse, samt treffe representanter for tidligere og kommende hovedland. Hovedland i år er Indonesia, mens Finland var hovedland i 2014.

I tillegg vil Widvey få se den eksponeringen bokmessens hovedland får også når det gjelder andre kunstformer, gjennom kunstutstillinger, konserter og kulturarrangementer både i Frankfurt og Tyskland forøvrig.

 

– Unik sjanse

Widvey har tidligere uttalt at posisjonen som hovedland er en unik sjanse til å vise verden det beste av norsk litteratur. Hun vektlegger også at Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt vil gi god Norges-profilering og markedsføring av norsk næringsliv over hele verden.

 

Du kan lese mer om NORLAS arbeid for å få Norge som hovedland på bokmessen her.

Les også: Hjelper norske forfattere ut