Vinnerne av årets lærebokstipend

Thomas Leirvik (foto: Nord universitet)

Vinnerne av Cappelen Damms årlige lærebokstipend er kåret. Årets hovedstipend gikk til Thomas Leirvik, mens tilleggsstipendet havnet hos Hilde Dybvik.

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke lærebokstipend. I år deler forlaget ut to stipender, på henholdsvis kr 100 000 og kr 50 000.

Hovedstipendet til Leirvik

Årets hovedstipend på kr 100 000 ble i går tildelt Thomas Leirvik for prosjektet «Finansiering og investering».

Thomas Leirvik er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Hans kompetanseområder og forskningsinteresser inkluderer finans, økonometri, statistikk, klima, global oppvarming, maskinlæring, og porteføljeallokering. Hans forskning er publisert i ledende internasjonale forskningstidsskrift innen naturvitenskap, finans, og økonomi.

Læreboken Finansiering og investering gir en innføring i de mest fundamentale konseptene og analyseteknikkene innen finansiering og investering. I tillegg til grunnleggende emner inkluderer boken etikk og bærekraft som et eget kapittel, og hvordan disse temaene påvirker forskjellige investeringer. På denne måten er boken moderne, fremtidsrettet og spesielt godt tilpasset kravene til økonomisk-administrative studier av i dag, skriver juryen.

Tilleggsstipendet til Dybvik 

Et stipend på kr 50 000 gikk videre til Hilde Dybvik for prosjektet «Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen».

Hilde Dybvik er førstelektor ved OsloMet, og har lang undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen. Hun er sterkt engasjert i undervisning og kommunikasjon med studentene i sitt arbeid, og ønsket om å skrive boken bygger på egen erfaring fra undervisning.

Hilde Dybvik (foto: Elena Tkachenko)

Boken Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen gir en innføring i emner som tilhører norskfaget i barnehagelærerutdanningen, slik som språkutvikling, flerspråklighet, muntlig fortelling, barnekultur, barnelitteratur og barns møter med skriftspråk og digitale medier. For å vise sammenhengen i et mangfoldig fagstoff som kan oppleves som fragmentert, tar boken utgangspunkt i barnehagens rammeplan og det arbeidet som studentene skal gjøre når de er ferdig utdannet. Målet er å gi studentene faglig og kritisk kompetanse, slik at de vil bli i stand til å fylle rammeplanens gode intensjoner med innhold på en gjennomtenkt og helhetlig måte.

Bokprosjektet er utviklet i nært samarbeid med tidligere førstelektor ved OsloMet, Henriette Jæger, som døde i april 2021, men som vil bli stående som medforfatter av boken.

Tidligere mottakere

En oversikt over tidligere mottakere av lærebokstipend fra Cappelen Damm Akademisk, finner du her.