Ville ikke dele covid-risiko

TEAMER OPP MED THORLEIF DAHLS KULTURBIBLIOTEK: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm.

KLP ønsket ikke å dele risikoen ved nye omsetningsfall ved Tanum Karl Johan, forteller Tom Harald Jenssen.

Cappelen Damm har over lang tid forhandlet med KLP om en ny leieavtale for Tanum på Karl Johan. Cappelen Damm-topp Tom Harald Jenssen forteller at omsetningen ved Tanum-butikken i Oslos paradegate har sunket de siste årene, og at de var i forhandlinger med KLP om å nedskalere butikkarealet:

– Dessverre har omsetningen de senere år gått motsatt vei av husleiekostnadene. Sammen med KLP har Tanum gjennom høsten fremforhandlet nye betingelser for et butikkareal på rundt 500 kvm. Dette innebærer en tilnærmet halvering av dagens areal.

Butikken skulle fortsatt inkludere vindu mot Karl Johan.

– Redusert butikkareal sammen med opphør av lager- og administrasjonslokaler ville ved normal drift gi butikken muligheter til fremtidig lønnsomhet, sier Jenssen.

Avslo forslaget blankt

Hvorfor ble det likevel brudd i forhandlingene?

– Husleien på Karl Johan utgjør et fast beløp og reguleres ikke med omsetningen. Dette året har lært oss at beliggenheten i KLPs eiendom Paléet på Karl Johan er uhyre følsom for eksempelvis Covid-19 pandemien, forteller Jenssen.

Siden stadig færre har ferdes i Oslo sentrum siden corona-restriksjonen ble innført i mars, har omsetningen i Tanum Karl Johan sunket med mer enn 50 prosent, noen uker med hele 80 prosent.

– Det endelige avtaleforslaget fra KLP ga ingen forpliktelse for gårdeier til å dele risikoen ved tapt omsetning som følge av at pandemien med stor sannsynlighet vil ramme Paléets kundetilstrømming også i 2021. Tanum hadde foreslått en automatisert justering som slo inn ved betydelige avvik i kundetilstrømming og dermed omsetning i bokhandelen. KLP avviste dette forslaget blankt, sier Jenssen.

Sviktende kundegrunnlag som følge av pandemien og høy husleie gjør at Tanum på Karl Johan i 2020 taper 5 millioner kroner.

 – Vi tok høyde for tøffe tider

Informasjonsdirektør i KLP, Sissel Bjaanæs har i dag allerede svart på Karin Mundals uttalelse om at de hadde håpet KLP kunne være mer «villig til å dele noe av ansvaret rundt konsekvensene av corona». Bjaanæs mener KLP har strukket seg langt for å imøtekomme Tanum i forhandlingene:

– Vi har gått kraftig ned på leiekostanden og i tillegg tatt tilbakestillingen av lokalet på vår kappe. Inntil nå har i tillegg Tanum Karl Johan også hatt lavere kvadratmeterpriser enn andre som har fasade mot Karl Johan. Vi jobbet virkelig for å beholde Tanum i disse lokalene, men vi kunne ikke strekke oss enda lenger.

 – Jenssen forteller at dere ikke var villig til å dele risikoen for ved nye omsetningsfall ved Tanum Karl Johan. Stemmer det?

– Vi føler vi gjorde det med den nye foreslåtte kontrakten der vi kuttet leieprisen og ikke krevde tilbakestillelse av lokalet de ikke ønsket mer. På den måten tok vi høyde for at det er tøffe tider.