Vil styrke kritikk og sakprosa

ALTERNATIVT BUDSJETT: Freddy André Øvstegård i SV vil gi mer til sakprosa, kritikk, lesing og bibliotek. Foto: Stortinget

SV vil øremerke midler til innkjøpsordningen for sakprosa samt tidsskrifter og kritikk.

SV la frem sitt alternative statsbudsjett i formiddag. SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, presenterte litteratursatsingen. Der er det sakprosa og kritikk som foreslås økt med til sammen 20 millioner. Fem av millionene er til opptrapping av sakprosa i innkjøsordningen:

– NFFO og andre har snakket om dette i alle år. Hvorfor er det så vanskelig å få til opptrapping som monner?

– Ja, si det. Sakprosa av høy kvalitet er viktigere enn noen sinne. Vi er opptatt av en litterær vekst også etter Frankfurt og da jeg så all skjønnlitteraturen – med stor S – vi markedsførte i Frankfurt, tenkte jeg på hvor sakprosaen ble av? I en tid der lesingen står under press og falske nyheter sprer seg raskt må vi verne om bibliotekene, og sørge for at alle får anledning til å besøke åpne bibliotek med solide innkjøpsbudsjetter og nødvendig bemanning, sier Øvstegård.

– Hvilken sakprosabok leser du nå?

– Den Rosa Luxemburg-biografien til Nina Björk, på svensk riktignok. Siste norske, la meg tenke, det er så mye dokumenter hele tiden. Jo det var Hannah Helseths håndbok mot seksuell trakassering.

SV vil øremerke 15 millioner til kritikk og tidsskrifter. Norsk Forfattersentrum skal få 5,2 millioner kroner mer enn i dag og organisasjonene Foreningen !les og Leser søker bok skal styrkes med to millioner.

Vil være bibliotekpartiet

SV vil gjerne være bibliotekpartiet og slo stort på trommer og pauker da de lanserte sitt alternative statsbudsjett for 2015. Der kom de med bibliotekmilliarden, en milliard øremerkede kroner til landets biblioteker. Forslaget fikk liten støtte. Øremerking fra sentralt hold, låter ikke særlig godt i ørene til kommunepolitikerne, de som har daglig ansvar for folkebibliotekene. I det nye alternative budsjettet, foreslås bibliotek- og lesesatsing økt med 67 millioner kroner.

– Hvor ble det av bibliotekmilliarden, Freddy André Øvstegård?

– Vi har den fortsatt som en fireårig plan, men har vinklet på forskjellige ting fra år til år. Drift av biblioteker er øremerket i år også, 50 millioner. Klart det er skepsis mot øremerking. Kommunene får stadig nye oppgaver å dekke, men ikke midlene til det. Vårt forslag henger sammen med at vi forslår seks milliarder i økt i tilskudd til kommunene og en stor andel er frie midler.

Viktigere alternative budsjetter

– Muligheten for gjennomslag?

– Denne flertallsregjeringen har jo låst budsjettet, men det begynner å nærme seg 2021 og de alternative budsjettene fra opposisjonspartiene blir viktigere fordi de signaliserer hva vi vil prioritere om vi kommer i posisjon. Og det er jo et nytt, rødgrønt kulturløft. Ettprosentmålet står ved lag, det vil være rom for satsing.