Vil likevel slippe til revisor

Forlegger Bjørn-Smith Simonsen i Omnipax snur etter NBUs varsel om rettssak.

Tidligere i dag skrev BOK365 at styret i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere vil fraråde sine medlemmer å utgi bøker på Omnipax forlag fordi de mener forlaget opererer med uklare opplagstall og royaltyavregning. Nå snur forleggeren, og vil tilby ekstern revisor tilgang til regnskapet.

 

Den konkrete bakgrunnen for saken er en konflikt partene har hatt gående, og som NBU nå vil trekke for retten. Konflikten handler ifølge forlegger Bjørn Smith-Simonsen i Omnipax om retten til å velge revisor.

Tidligere i dag sa han til BOK365 at forlaget har latt revisor gjennomgå en forfatterkontrakt det har vært strid om, men at NBU ønsker å velge en annen revisor.

– Dette har vel sammenheng med en konflikt vi har gående, hvor vi mener vi har fulgt normalkontrakten, men der de mener at den ikke er gyldig på dette punktet som gjelder revisorgjennomgang. Vi mener vi har fulgt avtalen til punkt og prikke. Så kommer de etterpå og mener at det fins andre regler, sa han.

 

Ny gjennomgang

Nå snur Smith-Simonsen og vil tilby ekstern revisor adgang til regnskapet.

– Etter forliksrådet har jeg tenkt litt, og bestemt at jeg nå likevel vil la deres revisor gå gjennom regnskapet. Dette til tross for at jeg mener de ikke har krav på det.  Jeg var litt i overkant irritert over kravene de kom med, og reagerte med å nekte den NBU-utpekte revisoren tilgang, slik jeg mener jeg kan, ifølge normalkontrakten.

– Så det er ikke noe å skjule i det regnskapet?

– Vår revisor fant en liten feil i forfatterens favør. Jeg mener det ikke er noen feil, og jeg skjønner ikke helt argumentasjonene deres.

– Men nå får altså foreningens revisor adgang til å gjennomgå tallene?

– Ja, sier forlegger Bjørn Smith-Simonsen.

 

ingvaldsen
NBU-leder Bjørn Ingvaldsen

Overrasket NBU-leder

NBU-leder Bjørn Ingvaldsen er overrasket over at forleggeren nå vil slippe til en ny revisor.

– Det er jo fint hvis vi kan slippe utgiftene til en rettssak. Utover det har jeg ikke så mange kommentarer akkurat nå, sier Ingvalsens til BOK365.

 

Les også: Trekker forlag for retten.