Trekker forlag for retten

Styret i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ber forfatterne styre unna forlaget Omnipax.

Helgens årsmøte i NBU hadde Omnipax som eget punkt på sakslisten. Styret i foreningen orienterte der medlemmene om at de vil advare sine forfattere mot å utgi bøker på Pax’ imprintforlag for barne og ungdomslitteratur.

 

Leder i NBU Bjørn Ingvaldsen bekrefter at foreningen nå ber forfattere om å styre unna Omnipax.

– Ja, det er riktig at vi har gått ut med en advarsel, sier han til BOK365. – Vi mener forlaget jukser med tall og roaltyavregninger og har allerede vært et møte i Forliksrådet uten at det har ført frem. Nå blir det rettssak, sier Ingvaldsen.

– Hvorfor tror dere forlaget jukser med tall?

– Vi har fått flere klager, og har grunn til å tro at flere av våre forfattere er blitt lurt, sier Ingvaldsen. – Den forestående rettsaken gjelder én spesiell sak, der det foreligger konkrete mistanker om juks med størrelse på opplag, sier NBU-lederen.

– På hvilken måte har det vært jukset?

– Vi vet ikke om det har vært jukset, men forfatteren det gjelder mener det er uklarheter med royaltyavregningene. Derfor har vi bedt en revisor om å gå gjennom tallene fra forlaget. Det har forlaget nektet. Vi mener forfatteren gjennom åndsverksloven har krav på en slik gjennomgang, men forlaget mener at normalkontrakten mellom forlag og forfatter overstyrer retten til en slik revisorgjennomgang.

 

Rettssak til høsten?

Ingvaldsen vil ikke si hvilken forfatter det gjelder, men sier at saken nå går sin gang og at en rettssak kommer.

– Det tar trolig litt tid før saken kommer opp. Vi antar det blir til høsten, sier Ingvaldsen.

– Er dette en vanskelig sak for NBU?

– Det er i alle fall en dyr sak. Den koster oss atskillig i advokat og revisorhonorarer. Den planlagte revisorgjennomgangen som ikke ble noe av kostet oss for eksempel 45 000 kroner, sier Bjørn Ingvaldsen.

 

Ikke kjent med vedtaket

Forlegger Bjørn Smith-Simonsen i Omnipax sier til BOK365 at han ikke er kjent med NBUs vedtak om å fraråde forfatterne å utgi bøker hos dem.

– Det har vel sammenheng med en konflikt vi har gående, hvor vi mener vi har fulgt normalkontrakten, men der de mener at den ikke er gyldig på dette punktet som gjelder revisorgjennomgang. Vi mener vi har fulgt avtalen til punkt og prikke. Så kommer de etterpå og mener at det fins andre regler, sier Smith-Simonsen til BOK365.

– Hva bunner egentlig uenigheten i?

– NBU mener at forfatteren skal få velge revisor til å gjennomgå regnskapet. Vi har latt vår revisor gjøre det. Han fant en liten feil, men den er i forfatterens favør og ikke vår. Jeg mener forøvrig at det ikke er noen feil i det hele tatt.

– NBU varsler rettssak. Kommentar til det.

– Det er jeg ikke kjent med før nå, sier forleggeren.

– Har dere jukset med opplagstall og royalty?

– Ikke det revisjonen har funnet ut i hvert fall. De påstår at det var en liten feil, men at den altså var i forfatterens favør, sier Smith-Simonsen til BOK365.