Vil øke strømme-garanti til forfatterne

Alexander Henriksen (Foto: Bjørnar Øvrebø)

STRØMMING OG NORMALKONTRAKT: – Bli enige om et gulv på 15 kroner, oppfordrer Strawberry-sjef Alexander Henriksen, til applaus fra Forfatterforeningen.

Forhandlingene om normalkontrakter mellom forlagene og forfattere drar ut på tid. Tidligere ble det meldt at man regnet med å ha en avtale på plass før jul. Nå nærmer påsken seg, uten at partene har lykkes i å komme til enighet. Etter hva Bok365 kjenner til, har en av bøygene i forhandlingen vært minstevederlaget til forfatterne.

I dag ligger minstevederlaget på 10 kroner (forutsatt at mer enn 20 prosent av ei bok er strømmet).

Godt over 30 millioner i merinntekt?

I forhandlingsutvalget fra Forleggerforeningen sitter Einar Ibenholt fra Gyldendal, Håkon Kolmannskog fra Samlaget og Jorun Sandsmark fra Kagge. Fra Forfatterforeningen møter Heidi Marie Kriznik, Mette Møller og Maja Lunde, mens Eystein Hanssen og Helle Stensbak representerer Forfatterforbundet.

I fjor ble det lyttet til 6,5 millioner lydbøker gjennom strømmetjenestene. Forskjellen på et minstevederlag på 10 og 15 kroner vil dermed kunne utgjøre godt over 30 millioner kroner i forfatternes favør.

– Hvorfor ønsker Strawberry «å gi bort inntekter»?

– «Gi bort inntekter»? De norske strømmetjenestene passerte 400 millioner i omsetning i fjor, og vi har fått et modent marked. Da mener jeg tiden der forfattere og forlag får dårlig betalt, mens strømmetjenestene sitter igjen med altfor mye av kaka, bør være over. Vi ser for oss en overgang til svenske tilstander hvor 35 prosent av inntektene går til strømmetjenestene, 65 prosent går til forlagene og at rundt 40 prosent av forlagenes inntekter skal rett videre til forfatterne. Da er det uproblematisk å garantere forfatterne et minstehonorar på 15 kroner per avspilling, forklarer Alexander Henriksen, og fortsetter: – Som forlag er vi avhengige av at den nye bokøkonomien også er attraktiv for forfatterne. Pocketsalget faller og strømming øker, dermed må de som faktisk skriver litteraturen vite at de kan overleve også med de nye rammevilkårene.

Rom for økning

– Strawberry er ikke medlem av Forleggerforeningen. Kan dere ikke bare innføre dette på egen kjøl?

– For det første må jo andelen til strømmetjenestene ned for å få til dette. For det andre har vi gjentatte ganger flagget at vi ønsker å forholde oss til normalkontraktene for bransjen. Dette står selvsagt ved lag, men vi deltar som du påpeker, ikke direkte i forhandlingene. Vår vurdering er likevel at det eksisterer økonomisk rom for å kunne øke minstevederlaget betydelig, og gi forfatterne den forutsigbarheten de trenger, sier Henriksen, og legger til: – Det bekymrer meg at de tre største forlagene sitter på to sider av forhandlingsbordet. Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug, er eiere av strømmetjenestene. Med dette kan de bestemme pengefordelingen i verdikjeden slik det passer dem. Dermed vil forfatterne og vi i uavhengige forlag, kunne bli tvunget til å godta betingelser de største aktørene har blitt enige om.

Han understreker at det er noen utfordringer som må takles underveis:

– Vi er på det rene med at det er kompliserte forhandlinger, og at det gjerne må gjøres justeringer, for eksempel for helt korte bøker, barnebøker og for spesialskrevne lydbøker, nærmest i podkast-format.

– På lag med forfatterne

Heidi Marie Krizik foto: Synnøve Dahl

Leder av Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik er, som alle medlemmene vi har kontaktet i forhandlingsutvalget, tilbakeholden med å ville gi konkrete opplysninger fra forhandlingene. Hun ønsker likevel utspillet velkommen.

– Når Strawberry melder om at de kan betale 15 kroner, så viser de vei. Det er godt å se et forlag som flagger at de er på lag med forfatterne når det gjelder strømming, og skjønner verdien av å skape en bærekraftig økonomi for de som faktisk skriver litteraturen. Samtidig er det selvsagt svært viktig at vi verner om det kollektive avtaleverket som ligger til grunn for bransjeøkonomien.

«Ingen kommentar»

Helle Stensbak foto: Erik Norrud

Også Helle Stensbak fra Forfatterforbundet stiller seg positiv til utspillet:

– Dette var interessant. Når så er sagt, ligger mye av årsaken til at vi har brukt slik tid i forhandlingsutvalget den at det har vært svært kompliserte forhandlinger. Vi har forsøkt å lage en kontraktsmal for en teknologi som medfører banebrytende omveltninger for hele bokbransjen, ikke minst for honoreringen av selve åndsverket. Se bare på alt som har forvitret i musikkbransjen.

Forleggere Kolmannskog og Sandsmark er ytterst tilbakeholdne med kommentarer i sakens anledning. Det er også lederen av Forleggerforeningens forhandlingsutvalg, Einar Ibenholt:

– Dette tar tid fordi det er vanskelig, men vi nærmer oss, sier Ibenholt. – Inntil vi har kommet i mål, er alle parter enige om at vi holder diskusjonene innenfor forhandlingsrommet.