Vikingene inntar England – igjen

Sagaskriftet Flaøybok kommer på engelsk.

Flatøybok oversettes i sin helhet til engelsk. I dag lanseres prosjektet.

I dag lanserer forlaget Saga Bok prosjektet med å oversette Flatøybok i sin helhet til engelsk. Det skjer i Den Norske Klub i London, og ifølge forlaget vil noen av de fremste sagaekspertene fra Storbritannia, USA, Island og Norge være til stede. Det blir også et arrangement ved den islandske ambassaden.

Dermed blir hele Flatøybok, som beskriver norsk og nordeuropeisk vikingtid og middelalder, for første gang tilgjengelig for et stort internasjonalt publikum.

Les også: Islandsk heder til sagaformidler 

Sender vikingene over Nordsjøen igjen: Hovedredaktør Torgrim Titlestad

Flatøybok

Flatøybok (Codex Flateyensis) er en samling norrøne fortellinger nedtegnet på 1390-tallet. Verket ble skapt etter Svartedauden, da det var tegn i tiden på at Norge var truet som nasjon. Den islandske storbonden Jon Håkonarsson var hovemannen bak verket, som hadde som mål å overbringe rikets historie til opplæring av det unge norske kongsemnet Olav 4. Håkonsson. Jon ville videreformidle det han og de omkring ham trolig mente var de spesielle historiske og kulturelle forutsetninger for Island og Norge, og som kongemakten burde forankres i. Verket kan betraktes som en lærdoms- og etikkgave til den kommende norske kongen.

Flatøybok er det største av de islandske manuskriptene fra middelalderen, og består av 225 illustrerte pergamentblad. Innholdet er hovedsakelig sagaer om de norske kongene, som vi også kjenner fra Snorres kongesagaer. Da første bind kom ut på norsk i 2014, kalte riksantikvar Jørn Holme det en merkedag i nordisk historie. Til nå er tre av fem planlagte bind kommet ut i Norge.

Les også: Flatøybok til Færøyene

På norsk: Tre bind Flatøybok

Ressurskrevende

Hovedredaktør for Flatøybok, professor Torgrim Titlestad, forteller at dette har vært, og er, et ressurskrevende, men svært givende prosjekt å være med på. Arbeidet med å oversette og gi ut Flatøybok på norsk har så langt hatt et budsjett på 10 millioner kroner.

– De nordiske sagaene er en del av verdens kulturarv og den viktigste og mest spennende av disse bør være tilgjengelig for både norske og internasjonale lesere, sier Torgrim Titlestad.

Stor satsing

Flatøybok-oversettelsen er en del av en større satsing fra Saga Bok, som også nylig har lansert Titlestads bok Viking Legacy, som er en revidert utgave av Norge i vikingtid. Ifølge forfatteren er det den første boken med vekt på norsk vikingtid på engelsk på over 100 år. Saga Bok lanserer også om kort tid The Outbreak of the Viking Age som er en oversettelse av Vikingtidens utbrudd av samme forfatter.

Les også: Med sagabok til dronningen

 

(Foto: Ferdinand Bart Alst)