Islandsk heder til sagaformidler

Torgrim Titlestad hedres for sitt arbeid med de islandske sagaene.

Professor Torgrim Titlestad er utnevnt til ridder av den islandske Falkeordenen. Hovedgrunnen til æren er hans arbeid med Flatøybok, som har fått stor oppmerksomhet på Island.

 

Ordenen ble overrakt av ambassadør Hermann Örn Ingólfsson, på vegne av Islands president Gudni Th. Johannesson, som for tiden er på statsbesøk i Norge.

 

Falkeordenen: Ambassadør Hermann Örn Ingólfsson overrekker prisen til Torgrim Titlestad.

 

«Den mest fornemme gave»

I statuttene står det at Falkeordenen kan tildeles til både islandske og utenlandske borgere.

Falken, som pryder Islands riksvåpen, var i vikingtiden ansett som en av de mest fornemme gaver som kunne gis, og de var også lenge en eksportvare for Island.

Torgrim Titlestad mottar ordenen for sitt mangeårige arbeid og engasjement med å få oversatt og formidlet sagaene, som står så sterkt på Island. Flatøybok-prosjektet, som han har arbeidet med i de senere årene, har også vakt oppmerksomhet på sagaøya.

 

Les også: Flatøybok til Færøyene

 

Flatøybok: Sagaskatten er tilgjengelig på norsk takket være blant annet Torgrim Titlestad.

 

Beæret

Torgrim Titlestad er beæret over å få Falkeordenen, men gir hovedæren til de islandske sagaskriverne

– Uten dem hadde vi visst lite om vår egen vikingtidshistorie, og at det er et imponerende engasjement og kunnskap på Island om sagaene, sier den nyslåtte ridderen.

Norrøn-professorene Else Mundal og Jon Gunnar Jørgensen, samt oversetter Tone Myklebost ble også tildelt Falkeordenen sammen med professor Titlestad, mens dikter og oversetter Knut Ødegård ble utnevnt til enda mer høythengende «Storridder med stjerne» av Falkeordenen.

 

Les også: Sagapris til Torgrim Titlestad

 

Falkeordenen

Den islandske falkeorden (islandsk: Hin íslenska fálkaorða) er Islands eneste orden. Den ble innstiftet 3. juli 1921 av kong Christian 10 av Island. Ordenen ble oppkalt etter motivet i Islands riksvåpen, som i 1903 var endret til å vise en sølvfalk i blått felt. Ordenen hadde kongen som stormester, en posisjon som ble overtatt av republikkens president etter 1944.

(kilde: Wikipedia)