Viderefører Nordisk barnebokkonferanse

Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok viderefører Nordisk barnebokkonferanse sammen med Lillestrømbibliotekene. Den første konferansen vil arrangeres 22.-24. september 2025 i Lillestrøm kulturhus.

– Ved å ha et sterkt faglig program med et tydelig nordisk og internasjonalt perspektiv, skal vi fortsette den gode kunnskapsdelingen, kompetansehevingen og nettverksbyggingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for, sier arrangørene.

Arrangørene vil også invitere inn de nordiske barnebokinstituttene og relevante samarbeidspartnere til samarbeid.

Vil bidra med erfaringsdeling

Nordisk barnebokkonferanse har over flere år vært en samlende og førende drivkraft som en møteplass for den nordiske barne- og ungdomslitteraturen. Gjennom fem konferanser i regi av Sølvberget bibliotek i Stavanger, i hhv 2015, 2017, 2019, 2021 og 2023, ble det nordiske perspektivet løftet sammen med en rekke aktører. Målgruppen for konferansen var bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden.

I august i fjor kom beskjeden fra Sølvberget om at NBBK legges ned.

– Sølvberget er veldig glade for at NBI, Foreningen !les, Leser søker bok og Lillestrømbibliotekene tar arbeidet med NBBK videre, slik at denne viktige møteplassen for barnebokfeltet i Norden består. Vi bidrar gjerne med erfaringsdeling, og ser fram til å delta på NBBK i september 2025, sier Sølvberget i en kommentar.