Vi kjøper norske bøker som aldri før

MED OPKLARING: Heidi Austlid og Forleggerforeningen (Foto: Kristin Hefte)

Norsk sakprosa ble fjorårsvinneren, med en økning på hele 16 prosent. Skjønnlitteraturen og sakprosaen hadde samlet en vekst på 5,4 prosent.

Norske forlag utgir et stort mangfold av norsk sakprosa av høy kvalitet. Salgstallene for 2020 viser tydelig at disse utgivelsene er populære hos leserne. Salget av norsk sakprosa for voksne og barn økte med 16 prosent i fjor. Til sammen hadde skjønnlitteraturen og sakprosaen en vekst på 5,4 prosent.

Forleggerforeningens seneste salgsrapport for desember 2020 viser forlagenes inntekter for fjoråret, og blir offentliggjort i dag. Tallene omfatter det vesentlige av bokomsetningen i Norge. 

Glad Austlid 

– Jeg er veldig glad for å se at bokmarkedet utvikler seg, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

– 2020-tallene viser tydelig at det fortsatt er interesse for litteraturen, i en tid hvor medievirkeligheten er i stor endring. Samtidig vet vi at lesevanene er i, særlig blant unge. Nå håper vi myndighetene følger opp med en skikkelig satsing på lesing og bøker. Dette vil være av stor betydning for både språket vårt, lesekompetansen og for den offentlige samtalen, fortsetter hun.

Grunnskolen henger etter

Dessverre halter salget av læremidler til grunnskolen. I 2020 ble det innført nye læreplaner for grunnopplæringen, og forlagene har utarbeidet en rekke nye digitale og papirbaserte læremidler.

Men kommunene kjøper ikke inn nye læremidler i tråd med planene. Salget til grunnskolen har en liten nedgang mot fjoråret, som viste laveste omsetning på lang tid.

– Det er urovekkende at elevene våre ikke har tilgang på læremidler til de nye planene. Alt tyder på at elevene må forholde seg til utdaterte bøker. Det er alvorlig, ikke minst med tanke på den situasjonen vi er inne i. Dette er ikke tidspunktet for nedskjæringer i skolesektoren. Her bør myndighetene tvert imot ta ansvar for implementeringen og finansieringen av sin egen prestisjereform, sier Austlid.

Les også: Bokåret 2020: Oppsiktsvekkende tall