Stem på havet

Miljøagentene (foto: Jo Straube)

Lyrisk: I dag feirer vi Verdens miljøverndag, 5. juni. Før kunne lyrikeren gjerne være en vital rabulist. I våre dager er det – med noen unntak – ofte noe mer stillfarent mykt over både dikteren og diktet. En av våre mest fargerike poeter var natur- og kjærlighetsdikteren Harald Sverdrup.

Vi fortsetter å påminne om dikt av Harald Sverdrup (1923-1992). Neste år blir det 100-års jubileum.

Harald Sverdrup (foto: Rigmor Dahl Delphin – Oslo Museum)

Tom Lotherington skriver om Harald: ”  I ungdommen var han hemmet av en sterk sjenanse, som han senere i livet kompenserte for med til dels brutale virkemidler. Vår fineste kjærlighetsdikter kunne i gitte situasjoner opptre direkte ubehøvlet i bevisste forsøk på å provosere det bornerte borgerskap. Han solidariserte seg med de svake og utstøtte og praktiserte en usnobbet folkelighet i vesen og livsstil.”

Sverdrup elsket naturen og var ornitolog på sin hals. I dag feirer vi Verdens Miljødag  – 5. juni. Da passer det godt å lese Harald Sverdrups visjonære dikt «Stemmeseddel» – nære på førti år gammelt, men likevel mer aktuelt enn noen gang.

Stem på kjærlighetssøndager!

 

STEMMESEDDEL

Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.

Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og moselaget i berget,
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.

Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.

Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus.

Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.
Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.

Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.

 

Harald Sverdrup

 

Diktet Stemmeseddel er hentet fra Lysets øyeblikk – erotiske dikt og utrygge fredsnotater, (Aschehoug, 1985)
Tom Lotherington, Med solen ytterst i nebbet. En bok om Harald Sverdrup. (Aschehoug, 1998)