Vedum og Bøhler med bok

FANT HVERANDRE I MODEN ALDER: Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler (foto: Berit Roald, NTB / Cappelen Damm)

Neste mandag er det klart for en bok fra Norges nye urban-rurale radarpar Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum.

– Politikk handler om å gjøre livene til folk bedre, fastslår Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum. Neste mandag er det lansering av boken Nær folk, med Jan Bøhler som hovedforfatter, og Vedum som medforfatter. Dette er første gang Vedum er med på å utgi bok.

Nær folk er ifølge forlaget Cappelen Damm en samling med fortellinger om Bøhler og Vedum sine opplevelser og liv nært folk – og om hvilken retning de vil ta Norge etter valget.

– Målet med politikken skal være å gjøre livene til folk bedre. Da kan ikke norske folkevalgte leve i annen virkelighet enn folkene vi skal representere. Nær folk handler om hvordan jeg og Jan tenker om politikk og hvordan vi mener avstanden mellom vanlige folk og den sentrale makta i Norge må gjøres mindre, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Sterke reaksjoner

Ti måneder er gått siden Jan Bøhler gikk fra Ap til Senterpartiet. I Nær folk deler han sin egen opplevelse av overgangen.

– Det ble mye oppmerksomhet om min overgang til Senterpartiet, og det kom på kort tid mange sterke reaksjoner, både positive og negative. I boka ønsker jeg å få litt mer plass til å skrive ut og dele mine tanker om bakgrunnen for hvorfor jeg tok valget jeg gjorde og hvordan jeg vil gå videre. Etter at jeg nå har samarbeidet med Trygve og hele Senterpartiet i snart ett år, er det fint å kunne fortelle mer om dette, sier Jan Bøhler.

Bygd og by

– Jeg jobber med de samme kjernesakene jeg alltid har brent for. Det forventer folk at jeg skal som deres ombud. Jeg mener de er viktige for at Senterpartiet skal være et parti for hele landet, også de store byene. Derfor snakker jeg fortsatt mye om Groruddalen, Norges mest folkerike dal med snart hundre og førtitusen innbyggere. Vi trenger et land som henger bedre sammen fra bygd til by, der alle blir sett og hørt, sier Bøhler.

Nær folk skriver Slagsvold Vedum også mer om sin egen bakgrunn. Spesielt hvordan historien om farfaren og farens oppvekst har formet Senterparti-lederen både som person og folkevalgt. I tillegg forklarer han hvorfor han er så opptatt av å utvikle hele Norge.

– Den norske suksessen er bygget på at vi har vært et land med små forskjeller, et land der vi har utviklet både bygd og by og sikret oss nasjonalt eierskap til naturressursene våre. Dette mener jeg er avgjørende for å ta vare på det Norge vi er så glade i, sier Vedum.