Erling Simon av Foto © Berre kommunikasjonsbyrå (1)

Sorl
Omslag, Tore Westre