Vår-kollaps i boksalget

Bokomsetningen falt med hele 17,5 prosent i mars og april.

Salgsstatistikkene for mars og april er heller dyster lesning. Det er en stund siden vi har opplevd et tilsvarende fall i allmenboksalget.

Bildet er sammensatt: Det er norsk skjønnlitteratur for voksne som «blør» mest, mens salget av den oversatte skjønnlitteratur nå er oppe i god fart etter et heller miserabelt fjorår.

 

Trendene forsterkes

For å slippe unna «støykilder» som når Mammut-salget og påsken faller i kalenderen, forbigikk vi mars-tallene i stillhet og velger å se mars- og april-omsetningen under ett. Det er slett ikke noen festforestilling.

Allmenboksalget falt med 17,5 prosent i forhold til samme periode som før. De gryende trendene vi så ved innledningen til året – med sterk økning i omsetningen av oversatt skjønnlitteratur for voksne og ditto fall for den norske – er ytterligere forsterket.

 

Pocket-fall

Akkumulert for årets fire første måneder øker omsetningen av oversatt skjønnlitteratur med 42,5 prosent, mens salget av norsk skjønnlitteratur er mer enn halvert. Tittel for tittel er det vanskelig å se noen dramatiske endringer i floraen av topp-navn – med ett unntak: Jo Nesbøs Sønnen hadde lengre flytid på førsteplassen en årets Nesbø-utgivelse (Blod på snø).

Også billigbokkategorien (i all hovedsak pocketbøker) får seg «en trøkk», med en nedgang på nesten 27 prosent.

 

Barnebok-pluss

Blant lyspunktene finner vi fremdeles bøker for våre yngre lesere. Tre av fire barnebokkategorier viser positiv utvikling så langt i år.

Også e-bøker er i pluss: 16 prosent opp i forhold til samme periode i fjor.

For undervisningsforlagene ser det adskillig hyggeligere ut. Både bokgruppe 1 (skolebøker) og bokgruppe 2 (lærebøker) er solid i pluss. Tar vi også med disse kategoriene, reduseres fallet i bokomsetningen så langt i år fra 10,7 (allmenboksalget) til 6,6 prosent (samtlige bokgrupper).

Merk at Forleggerforeningens salgsstatistikk måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Fagbokforlaget og Digitalbok) og ut til butikk og nettbutikk, og ikke salg over disk.

 

Øker mest hittil i år:

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: + 42,5 prosent

Oversatt sakprosa for barn: + 28,0 prosent

Norsk skjønnlitteratur for barn: + 10,1 prosent

 

Størst nedgang:

Norsk skjønnlitteratur for voksne: –55,5 prosent

Norsk sakprosa for barn: –32,9 prosent

Oversatt sakprosa for voksne: –18,9 prosent

 

(Kun allmenbok-kategorier er med i oversikten. Utarbeidet på grunnlag av tall fra Forleggerforeningen)