Rolleskifte for Even H. Kaalstad

–En backlist mange vil misunne oss, sier Even H. Kaalstad, som forlater salgs- og markedssjefjobben i Aschehoug for å bli sjefsgartner for forlagets backlist.

Vi har bestemt oss for å styrke arbeidet med backlist og rendyrke salgsfunksjonen i Aschehoug Litteratur, sier forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs.

Aschehoug oppretter en egen avdeling for backlist, som vil bli ledet av Even Høegh Kaalstad. Samtidig rendyrkes Kaalstads gamle jobb som salgs- og markedssjef til å bli en salgssjef-jobb.

 

Rendyrker salgsrollen

–Backlist omfatter i denne sammenheng både tidligere års utgivelser til fullpris og nedsattpris og tidligere års utgivelser i nye utgaver, fortrinnsvis som billigbøker, sier Spjeldnæs.

Even Kaalstad selv er opptatt av å se mulighetene for å gi bøkene et lengre liv i ulike kanaler og varianter:

–Det viktigste for meg i ny jobb er å forvalte de rettighetene vi sitter på til beste for våre forfattere og forlaget. Aschehoug har en backlist som mange vil misunne oss.

 

–Må være flinke på tvers

Den nye salgssjefjobben i Aschehoug Litteratur er nå utlyst: –Salgsavdelingen skal i enda større grad konsentrere seg om rene salgsoppgaver. Inntil ny salgssjef er på plass arbeider vi i vår nåværende struktur, sier Kari J. Spjeldnæs.

Det betyr i praksis «business as usual» for de tre markedsansvarlige i Aschehoug Litteratur: Vidar Strøm Fallrø (skjønnlitteratur voksen), Cathrine Nilssen (barn og ungdom) og Siv Kvarekvål (dokumentar og fakta). Kommunikasjonssjef Mona Eks rolle favner allerede også over viktige markedsoppgaver.

–Uansett hvordan vi organiserer oss, så handler det om at vi arbeider i matrise og er flinke til å samarbeide på tvers. Det får vi til, sier Kari J. Spjeldnæs.

 

Et savn

Even Kaalstad medgir at det ikke bare er med lett hjerte han forlater sin gamle post:

–Jeg har vært lenge i denne rollen i forlaget, og det er klart at jeg kommer til å savne deler av arbeidet, sier han. –Jeg skal ikke lenger ut på høstmøteturne for å møte landets bokhandlere, for eksempel. Kontakten med bokhandlere vil bli annerledes, men ikke borte.