Utvider nasjonal bibliotekstrategi

Kultur- og likestillingsminister, Lubna Jaffery (Foto: Nora Steenberg)

Kultur- og likestillingsdepartementet utvider den nasjonale bibliotekstrategien, og styrker arbeidet for lesestimulering og tilgjengelige digitale tjenester i bibliotekene.

– Bibliotekene gjør en kjempejobb for å vekke leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke de i det viktige arbeidet de gjør, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturdepartementet utvider den nasjonale bibliotekstrategien, blant annet ved å styrke leselysttiltak i bibliotekene. Tildelingen av prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet blir økt med fem millioner kroner. Midlene skal gå til lesestimuleringstiltak i bibliotekene, og skal lyses ut av Nasjonalbiblioteket.

I 2023 er totalt 54,7 millioner kroner av spillemiddeloverskuddet fra Norsk Tipping fordelt til bibliotektiltak.

– Litteratur og lesing er enormt viktig for deltakelse i samfunnet og for demokratiet vårt, men òg for hver og en av oss. Som et åpent og gratis tilbud for alle, har bibliotekene våre en helt unik mulighet til å spre leseglede hos barn, unge og voksne i hele Norge. Derfor er det så viktig for oss å fortsette å styrke bibliotekene, seier kultur- og likestillingsministeren.

Vil lage felles digital infrastruktur

Nytt i strategien er også at Nasjonalbiblioteket skal samarbeide med bibliotekene for å betre tilgangen på digitalt innhold, som aviser, tidsskrift, film og e-bøker.

Folkebibliotek rundt i landet opererer i dag med ulike nettsider og apper, og tilbyr ulikt digitalt innhold. Dette fører til forskjeller for brukerne. Strategien legger opp til at Nasjonalbiblioteket sammen med bibliotekene skal arbeide samen for å finne fram til betre løsninger slik at folk i hele landet kan få tilgang til et større og likere bibliotektilbud.

Kultur- og likestillingsminister, Lubna Jaffery (Foto: Nora Steenberg)

– Gjennom biblioteket skal alle ha tilgang til et stort og variert innhold både av fysisk og digitalt materiale. Innholdet skal formidles til brukerne i brukervennlige digitale system. Dette er målet for satsingen på felles digital infrastruktur, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Den utvidede bibliotekstrategien skal gjelde ut 2025. Det er Nasjonalbiblioteket som følger opp tiltakene i strategien. Kulturdepartementet opplyser også at utvidelsen må sees i sammenheng med regjeringens kommende leselyststrategi for å øke leselyst og bygge god lesekultur. Denne strategien kommer i 2024.

– Vi må eie tilbudene våre selv

– Lesestimuleringstiltakene var vedtatt i statsbudsjettet for 2023, og var veldig ventet. Det som er spennende er om det blir en egen utlysning, eller lagt inn i den felles potten som allerede er utlyst med frist i november. Dersom vi skal få ut pengene i 2023 er nok det best, og at bibliotekene som satser på leselyst. Og stimulering blir prioriterte, sier Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening.

Når det gjelder ønsket om å bedre tilgangen til digitalt innhold, slik at brukere i hele landet kan få tilgang til et likere bibliotektilbud, mener Lund at det er viktig å finne langsiktige løsninger:

Vidar Lund (Foto: Magni Hjertenes Flyum / Bibliotekforening)

– Jeg tror at det viktigste man kan gjøre for lesing er å gjøre bøkene tilgjengelig der leserne er. Lesing og bøker må fremmes gjennom de kanalene hvor folk bruker tiden sin, og tiltakene må være langsiktige, sier Lund.

Han mener at dagens løsning er en dårlig behandling av både samlingene og brukerne.

– Vi har mange gode samlinger og arenaer som skal være tilgjengelig for folk. Da er det viktig at vi ikke skusler bort den merkevaren ved å gjemme tjenestene våre hos ulike leverandører [Allbok, Bookbites, Pressreader, Libby, Bibliofil]. Vi må eie tilbudene våre selv.