Ungdom mellom 18 og 25 leser mest

Mens gruppen mellom 14 og 17 år leser minst i Storbritannia, ifølge Nielsen Books årlige rapprt.

Unge mennesker mellom 18 og 25 er mer interessert i bøker enn yngre tenåringer, ifølge Nielsen Book, som for første gang har tatt med lesere helt opp til 25 år i sin årlige rapport om barn og unges lesevaner.

 

I rapporten «Understanding the Children’s & Young Adult Book Consumer» har de funnet at ungdom mellom 14 og 17 er gruppen som leser minst.

Bare 34% i den aldersgruppen leser frivillig minst en gang i uken, mens prosentandelen stiger til 44 blant 22-25-åringer.

– En av hovedfaktorene i frafallet er skolearbeid, men når ungdommen blir 18 viser det seg at de får en fornyet interesse for lesing, sier direktør Steve Bohme i Nielsen Book til det britiske magasinet The Bookseller i dag.

– Det at jenter leser mer enn gutter er et mønster som holder stand. Siden vi begynte med disse rapportene har vi sett at jenter liker lesing bedre enn gutter, sier Bohme.

 

Størst fall blant de aller minste

Det største fallet i ukentlig boklesing fant man i gruppen fra 3 til 10 år, selv om lesing fremdeles er den mest utbredte fritidsaktiviteten av denne typen i den gruppen.

I aldersgruppen mellom 11 og 13 år er lesing bare den femte mest populære aktiviteten og enda mindre populær for gruppen fra 14 til 17.

Disse gruppene foretrekker YouTube, TV, film  mobil og apper fremfor lesing av bøker, ifølge den årlige rapporten fra Nielsen Book.