– Underlig

Eystein Hanssen.

Eystein Hanssen, en av intiativtakerne til den nye forfatterforeningen Norske forfattere, stiller seg undrende til uttalelsene lederen av Den norske Forfatterforening kommer med i Klassekampen i dag.

I artikkelen der sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik at debatten om den nye forfatterforeningen fører til økt splittelse blant forfatterne. Hun får støtte fra Kristine Næss, som er leder i Det litterære råd, altså rådet som vurderer om bøker har «høy litterær verdi» eller ikke. For å slippe inn i Den norske Forfatterforening skal en forfatter ha skrevet minst to skjønnlitterære bøker, hvorav minst én av høy litterær verdi.

– Jeg synes det er underlig at en fagforening mener det er splittende at det startes en ny, sier Eystein Hanssen til BOK365.

Den norske Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik

Ikke kollegialt

Det var midt i desember en rekke forfattere utenfor Den norske Forfatterforening i et opprop lanserte planene om en ny forfatterforening. I «Norske forfattere», skal alle forfattere være velkomne. Slik er det som kjent altså ikke i DnF, der Det litterære råd vurderer søkerne.

Les også: Solidaritet viktigst

På den lukkede facebooksiden til Norske forfattere, kalt Forfatterinitiativet, skriver Hanssen om DnF-leder Krizniks uttalelser til Klassekampen:

«Jeg synes denne formuleringen i artikkelen er interessant: «… det ligger i foreningens identitet at den er til for forfattere med reelle forfatterskap av en viss kvalitet.» Det kan neppe forstås på annen måte enn at forfattere som ikke er medlem / ikke kommer inn i DnF ikke har «reelle forfatterskap av en viss kvalitet». Det er ikke en kollegial måte å omtale skrivende kolleger på.»

Formell stiftelse til våren

Eystein Hanssen sier til BOK365 at i land vi ofte sammenligner oss med er forfatterforeningene åpne for alle forfattere.  – I Sverige droppet de laugstanken for ti år siden. I Danmark og Storbritannia er det også åpne foreninger. I Storbritannia kan du melde deg inn i British Society of Authors på nettsiden deres. Det er litt interessant at nobelprisvinneren i litteratur fra i høst, Kazuo Ishiguro, er medlem av den forfatterforeningen hvor man kan melde seg inn på nett, sier Hanssen.

Debatten raser altså videre frem mot stiftelsesmøtet i Oslo 13. januar. Da skal først et interimsstyre etableres før det blir formell stiftelse av foreningen Norske forfattere, noe som trolig skjer i april/mai.