Ukeslutt med Falch

Ingen ville sakne presten før neste søndag. (Falch: "Dei tek ikkje tran i Texas", Schibsted Forlag / Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum)