Ukeslutt med Falch

«Eg likar at du er litt rund», hadde han sagt til ho. Amatøren! (Falch: «Dei tek ikkje tran Texas», Schibsted Forlag / Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum)

«Eg likar at du er litt rund», hadde han sagt til ho. Amatøren! (Falch: «Dei tek ikkje tran Texas», Schibsted Forlag / Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum)