Tyske delstater forbyr bruk av Z

(foto: Shutterstock)

– Vi godtar ikke at noen støtter forbrytelser som strider mot internasjonal lov.

Flere tyske delstater forbyr offentlig bruk av bokstaven Z, som ofte benyttes for å vise støtte til Russlands krigføring i Ukraina.

– I tilfeller hvor det kan etableres en krigskontekst for bruk av hvite Z-er, som man kan se på russiske militærkjøretøy, betyr det selvsagt en tilslutning til angrepskrigen. Det er straffbart, og vi vil umiddelbart gripe inn, sier senator Iris Spranger i delstaten Berlin til avisa Tagesspiegel.

Hun viser til en klausul i den tyske straffeloven som gjør det straffbart å gi uttrykk for støtte til flere forhold og som har en strafferamme på tre års fengsel.

Delstatene Niedersachsen og Bayern har også gjort det klart at offentlig bruk av bokstaven Z vil kunne straffes, og flere andre tyske delstater er i ferd med å følge etter.

– Vi godtar ikke at noen støtter forbrytelser som strider mot internasjonal lov, sier justisministeren i Bayern, Georg Eisenreich.