Truer med å stoppe Bokavtalen

Hvis Konkurransetilsynet avslører lovbrudd i bokbransjen, vil politikere skrote den nye bokavtalen.

Avtalen om faste priser på bøker bør skrotes – dersom det viser seg at de store forlagene har begått grove lovbrudd. Det mener både Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget, melder Klassekampen.

Konkurransetilsynets aksjon mot norske storforlag tirsdag kan få alvorlige konsekvenser for den nye bokavtalen:

– Nå må vi fryse hele den nye bokavtalen inntil vi får klarhet i hva Konkurransetilsynet har avdekket, sier Fremskrittspartiets Ib Thomsen (bildet), representant i kultur- og familiekomiteen på Stortinget til Klassekampen.

Begge regjeringspartiene vil stoppe bokbransjens nye avtale – hvis det viser seg at forlagshusene har utnyttet sin markedsdominans i strid med loven, skriver avisen.

– Ja, hvis det blir avdekket grove overtredelser, mener jeg at vi bør ta det hele opp til vurdering på nytt. Hele denne bransjen har dispensasjon fra konkurranseloven, og da er det uhyre viktig at den opptrer skikkelig, sier Svein Harberg (H), leder av kulturkomiteen.

 

Strid om levering

Tirsdag gjennomførte konkurransetilsynet razzia mot fire av landets største forlagshus: Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted, og hos distributøren Bladcentralen. Bakgrunnen for bevissikringen var konkrete mistanker om brudd på konkurranseloven. De fire forlagene er medeiere av Bladcentralen, som distribuerer billigbøker til landets dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Saken gjelder «en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet», ifølge Konkurransetilsynet.

Se: Storrazzia mot bokbransjen

 

Har lidd under systemet

– Vi ser at mange av de uavhengige forlagene har lidd under dette systemet. Hvis det nå viser seg at de store forlagene har misbrukt sin posisjon ved å stenge små forlag ute fra det viktige massemarkedet, må vi sørge for at det ikke kan fortsette i samme bane, sier Thomsen til Klassekampen.

Han mener det ikke har noen betydning at distribusjon av bøker til massemarkedet rent konkret  ikke er en del av bokavtalen:

– Disse tingene henger helt klart sammen. Bokbransjen, med de store forlagene i spissen, har fritak for alminnelig konkurranse på flere områder. At dette er uheldig, har Konkurransetilsynet også påpekt overfor Stortinget tidligere, uten at det har fått noen konsekvenser, sier Ib Thomsen.

Se også Konkurransetilsynet: Skal skje skånsomt og raskt

 

Snipp, snapp, snute

Høyres Svein Harberg mener at hele forslaget om ny bokavtale kan ryke om det avdekkes alvorlige lovbrudd, og at man i så fall ikke lenger har noen avtale om fastpris fra neste år:

– Ja, da løper den nåværende bokavtalen ut, og så er vi ferdige med det, sier Harberg til Klassekampen.

 

(Foto: Stortinget)