– Skal skje skånsomt og raskt

Karin Stakkestad Laastad.

– En slik bevissikring tar normalt noen dager, sier Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet (bildet) til BOK365.

Konkurransetilsynet er opptatt av en skånsom og rask prosess i forhold til Bladcentralen og de berørte forlagene, men sier det er for tidlig å antyde tidsramme for analysearbeidet.

– Bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om et mulig brudd på konkurranseloven. Saken gjelder en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet som for eksempel dagligvarebutikker og kiosker, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

– Hva ligger i begrepet leveringsnekt? Er det mindre forlag som føler seg stengt ute?

– Det kan jeg dessverre ikke gå inn på nå, sier Laastad.

 

«Gjennomfører bevissikring»

– Bladcentralen (BC) og bokdistribusjonen har også tidligere vært under lupen hos konkurransemyndighetene, blant annet da Aschehoug og Gyldendal gjennom det nyopprettede Bestselgerforlaget kjøpte en av Allers to eierposter i BC. Betyr det at det nå har dukket opp nye forhold?

– Det kan vi heller ikke kommentere i den fasen vi befinner oss nå, sier Laastad til BOK365.

Hva Konkurransetilsynet bekrefter i en pressemelding er at tilsynet «8. april 2014 gjennomfører en bevissikring hos flere selskap med tilknytning til markedet for distribusjon av bøker. Fire av selskapene er Cappelen Damm AS, Gyldendal ASA, Bladcentralen ANS og H Aschehoug & Co W Nygaard AS.»

 

Kan beslaglegge materiale

En bevissikring er en uanmeldt kontroll som kan gjennomføres ved mistanke om brudd på konkurranseloven. Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, men må først være godkjent av tingretten. Denne kontrollen er godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet kan beslaglegge relevant materiale.

– Etter at kontrollen er gjennomført, starter arbeidet med å analysere eventuelle funn. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid analysearbeidet vil ta, sier Stakkestad Laastad.

 

Opptrer med varsomhet

Det at Konkurransetilsynet gjennomfører en bevissikring, innebærer ikke at de involverte selskapene er skyldige i lovbrudd, og sier ikke noe om det endelige utfallet av saken, understrekes det i en pressemelding fra tilsynet.

– Konkurransetilsynet opptrer med varsomhet når vi utfører bevissikringer. Vi er opptatt av at det skal skje så skånsomt og raskt som mulig for bedriften og lede til minst mulig forstyrrelser i bedriftens daglige drift, sier etterforskningsdirektør Arild Oma.