Trå start på allmennbok-året

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Allmennboksalget er ned nesten 12 prosent i årets to første måneder. Skole- og lærebøker bringer totalomsetningen i pluss.

Fjoråret summerte seg til et glitrende bokår. Omsetningen for inneværende har vært blekere, men årets første to måneder er ikke av all verdens betydning, kun 13-14 prosent av forventet årsomsetning. I år inkluderer tallene også en betydelig del av Mammut-salget.

Totalt viser bokomsetningen en oppgang på 3,2 prosent. Allmennbokomsetningen er imidlertid ned hele 11,6 prosent per februar, viser Forleggerforeningens månedsstatistikk. Statistikken måler omsetning ut fra de store distributørene og ikke salg over disk.

Skole- og lærebøker sterkt opp

Månedstallene reddes av sterk oppgang både for skole- og lærebøker. Til sammen beløp netto omsetningen (forlagsinntekt) av disse seg til 103 millioner kroner, en oppgang på 27 millioner i forhold til fjoråret.

Oppgangen må sees i sammenheng med fagfornyelsen, og at flere kommuner og fylkeskommuner ikke hadde kapasitet til å effektuere innkjøp av nye lærebøker i fjor høst.

Sakprosa større enn skjønnlitteratur

Norsk sakprosa er fortsatt i vinden. Omsetningen summerte seg til 40 millioner kroner, 6 millioner mer enn i fjor. Oversatt sakprosa falt imidlertid med 4 millioner til totalt 15 millioner kroner.

Skjønnlitteraturen viser imidlertid samlet nedgang på 7 prosent til 54 millioner. Det er voksen skjønnlitteratur som viser markant nedgang, mens barnebøkene utligner noe av fallet med oppgang både for norsk og oversatt skjønnlitteratur. Det hører likevel til sjeldenhetene at skjønnlitteratur omsetter mindre enn sakprosa.

Full fart nedover for pocket

Pocketboka fortsetter raset fra i fjor. Nedgangen er nå på hele 35 prosent, fra 41 millioner i fjor til knappe 27 millioner i netto forlagsinntekter i år.