Toppet WEXFO-lag på Lillehammer

KOMMER TIL LILLEHAMMER: Oleksandra Matvijtsjuk.

Nobelprisvinnere og FN-topper er blant profilene når en ny årgang World Expression Forum (WEXFO) går av stabelen i mai.

Nobels Fredsprisvinnere Oleksandra Matvijtsjuk fra Ukraina og Shirin Ebadi fra Iran. Sviatlana Tsikhanouskaja fra Belarus, Karam Nachar fra Syria, Sonny Swe fra Myanmar, Iman Seyran Ates, FNs høykommisjonær for ytringsfrihet, Irene Khan og tidligere høykommisjonær Maina Kiai er bare noen av de utenlandske foredragsholderne når det andre World Expression Forum arrangeres på Lillehammer 22- 23 mai.

De skal diskutere temaer som: Når rettigheter kolliderer, er brobygging, religiøst og ideologisk, mulig? Kan vi investere i ytringsfrihet? Hva er kostnaden ved å forsvare ytringsfrihet og demokrati? Har vi det nødvendige rammeverket for ytringsfriheten? Vi møter også de personlige historiene og hører om eksilutfordringer.

Skal samle ungdom

Fjorårets arrangement samlet 260 deltakere fra mer enn femti land.

WEXFO Youth Lillehammer arrangeres for første gang denne våren med over 500 unge i alderen 14-17 år, parallelt med kongressen tirsdag 23.mai. I forkant vil et utvalg på 50 ungdommer fra hele verden i alderen 18-35 år ha et eget WEXFO-seminar på Utøya.

Det vil også bli arrangert ti workshops i regi av WEXFOs samarbeidspartnere. Dessuten skal årets Prix Voltaire deles ut.

Fra norsk side skal Stortingspresident Masud Gharahkhani sammen med iranske kunstnere delta i samtale om utviklingen i Iran. Leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Johan F. Andresen er med i paneldiskusjonen «Money talks!“ og Knut Olav Åmås og Anine Kierulf deltar i sesjonen „When rights clash“. Vårens WEXFO-konferanse vil bli ledet av Yama Wolasmal og Ingeborg Volan.

Hva truer ytringsfriheten?

– I vår del av verden tar vi iblant ytringsfriheten for gitt, men nesten daglig kommer det nyheter fra mange deler av verden om at journalister, publisister, demokrati- og ytringsfrihetsforkjempere utsettes for trusler, vold og arrestasjoner. I arbeidet med Wexfo 2023 har det vært viktig å løfte frem historier som viser hvor skjør denne friheten er, få ny kunnskap om hva som truer ytringsfriheten, men også å lete etter løsninger som kan styrke rammeverket for denne fundamentale rettigheten. Målet vårt er at vi skal bidra til å styrke hele infrastrukturkjeden for ytringsfrihet, gjennom samtaler, debatt og kunnskapsdeling, sier Veslemøy Østrem, leder for programkomiteen i Wexfo og sjefredaktør i Alltinget.

Viktige stemmer

– Det blir et særdeles mangfoldig tilbud som møter årets deltakere. Vi er svært glade for at så mange av de viktige røstene i det globale ytringsfrihetsarbeidet kommer til Lillehammer i mai, sier adm.dir. Kristenn Einarsson i WEXFO.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen uttalte følgende da hun ga støtte til WEXFO 2023: “Vi trenger mer enn noen gang at det arbeides internasjonalt og systematisk med å forsvare ytringsfriheten, som er en grunnleggende forutsetning for demokratiske samfunn. “

Har lyttet til innspill

Noen kursjusteringer blir det fra WEXFOs jomfuseilas i fjor:

– Vi fikk tre viktige tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse. De har vi hørt på, og har gjort noen endringer. En viktig tilbakemelding var «Vi trenger de unge stemmene» – derfor har vi utviklet WEXFo Youth. En annen viktig tilbakelding var at vi måtte få salen mer med – så det blir flere Q&A både fysisk og digitalt. En tredje var «Stay General but try to target us as well”. Der har vi fått aksjonærer og samarbeidspartnere til å utvikle side-events, hovedsakelig som workshops på tirsdag formiddag. Mange vil finne temaer de kan fordype seg i, sier Kristenn Einarsson.

WEXFO-KAPTEIN: Kristenn Einarsson (foto: Kristin Hefte)

– Noe du ser spesielt frem til denne våren?

– Det jeg gleder meg mest til å få vist frem alt vi har fått til med ungdomssatsningen i løpet av de 18 månedene vi har eksistert. Så har vi enda større global bredde i teamene, foredragsholdere, paneldeltakere og, antar jeg, deltakere enn i fjor, selv om vi hadde over 50 nasjoner representert da.

Så er det stas at så mange flott folk har sagt ja til å komme, sier Einarsson.

Sytti aksjonærer

WEXFO har nå over sytti aksjonærer, før man starter ny rekrutteringskampanje opp mot kongressen. Flere av disse har også meldt seg på et såkalt «Contribution Scheme», hvor de i tillegg til å kjøpe aksjer gir årlig støtte. Blant de store støttespillerne finner vi Kultur- og Likestillingsdepartementet, Fritt Ord, Kopinor, Den norske Forleggerforening, Innlandet fylke og Lillehammer kommune. Ungdomssatsingen har vært finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Erasmus+.