Nye fjes i Solum Bokvennen

Johannes Bramness Vaage og Kristin Tinmannsvik Bøgseth er nyansatte hos Solum Bokvennen. (Foto: Solum Bokvennen)

Solum Bokvennen har fått to nye folk på laget.

Johannes Bramness Vaage trer inn i den nyopprettede stillingen som forlagssekretær i Solum Bokvennen. Han har erfaring fra Nordsjøforlaget og er en allsidig mann med master i utøvende gitar fra UiA. Johannes jobber som illustratør, produsent, komponist, vokalist, gitarist og improvisasjonsmusiker ved siden av sekretærjobben i Solum Bokvennen.

Kristin Tinmannsvik Bøgseth har alt gjort en strålende innsats for Solum Bokvennen som praktikant i 2021 og trer nå inn i stillingen som salgs- og markedskonsulent med ansvar for skjønnlitteraturen i forlaget. Hun har fra tidligere erfaring fra arbeid i bokhandel og er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Beijing Trondheim. Kristin har bachelorgrad i nordisk og skriver nå på en mastergrad i litteraturformidling ved siden av sitt jobben i Solum Bokvennen.

– Vi i Solum Bokvennen føler oss veldig heldige som får Kristin og Johannes med på laget. Vi kjenner dem allerede som arbeidsomme, kunnskapsrike og engasjerte mennesker, og er sikre på at de vil bli et godt tilskudd til forlagsgjengen og bidra til å styrke Solum Bokvennens stilling i norsk bokbransje, sier forlaget om sine nyansatte.