Tine Kjær til Cappelen Damm

– Jeg er veldig glad for at denne muligheten dukket opp, sier Tine Kjær, som blir ny forlagsdirektør i Cappelen Damm.

Norges største forlagshus tar grep: Forlaget omorganiseres og tidligere V&B-sjef Tine Kjær overtar ansvaret for skjønnlitteraturen.

 

Cappelen Damm samler nå all sakprosa i én forlagsenhet og tilsvarende all skjønnlitteratur i én annen samlet forlagsenhet:

– Dette vil tydeliggjøre Cappelen Damms posisjon redaksjonelt og markedsmessig. Med dette legger vi grunnlaget for videre vekst og utvikling innen allmennområdet, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen.

 

Lang fartstid

Fra 1. juni 2017 er dermed allmenn-redaksjonene i Cappelen Damm organisert i tre forlagsenheter: Cappelen Damm Skjønnlitteratur, Cappelen Damm Sakprosa og Cappelen Damm Barnebøker. Samtidig samles alle Tanum-kanalene i ett forretningsområde med én overordnet ledelse.

Både norsk og oversatt skjønnlitteratur samles i den nye forlagsenheten Cappelen Damm Skjønnlitteratur.  Samlet utgjør omsetningen av forlagets skjønnlitterære bøker ca. 250 millioner kroner – hvorav 100 millioner i bokklubb. Forlagsenheten skal ledes av forlagsdirektør Tine Kjær. Hun har lang og solid fartstid fra forlagsbransjen – først og fremst som gründer og forlagssjef i Piratforlaget. Forlaget ble senere ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke, hvor Tine Kjær gikk inn i rollen som forlagssjef.

 

Glad for muligheten

– Jeg er var moden for nye utfordringer og er veldig glad for at denne muligheten dukket opp, sier Tine Kjær til BOK365.

– Hvordan vil du beskrive forlaget du nå går til, sett utenfra?

– Jeg tror jeg skal være varsom med å komme med «sett utenfra»-betraktninger nå, og heller nøye meg med å si at jeg gleder meg til å bli kjent med forlaget innenfra.

– Du hadde med deg flere profilerte forfattere fra Piratforlaget og inn i Vigmostad & Bjørke. Får vi se noen av dem på Cappelen Damm?

– Det vet jeg ikke noe om. Jeg vil fokusere på det som er min nye jobb og alle de flotte forfatterne som er i Cappelen Damm i dag.

 

Gamle kjente

Tine Kjær «teamer opp» med flere gamle kjente i Cappelen Damm-toppen. Kjær hentet i sin tid inn sin nye med-direktør Elisabeth Steen som markedssjef i Piratforlaget. Tom Harald Jenssen og Kjær har sittet sammen i styret i Forleggerforeningen i en årrekke, i tillegg til en ymse råd og utvalg:

– Tom Harald er en mann jeg har stor respekt for og har lært mye av, sier Tine Kjær.

Den respekten synes å være gjensidig, når vi stiller Tom Harald Jenssen det åpenbare spørsmålet: «Hvorfor Tine Kjær?»

– Fordi jeg vurderte henne til å være den beste kandidaten. Det ligger en diskret, men grundig, prosess bak dette. Jeg tror Tine har både de ambisjonene og de egenskapene som skal til for å sikre Cappelen Damm vekst i alle de skjønnlitterære sjangrene.

 

– Blir et godt team

All sakprosa – dokumentarlitteratur, norsk og oversatt fakta, samt kart – vil også bli samordnet i en ny forlagsenhet. Cappelen Damm Sakprosa vil etter dette omsette for i underkant av 200 millioner kroner – hvorav 80 millioner kroner i bokklubb. Forlagsenheten skal ledes av forlagsdirektør Elisabeth Steen som kommer fra stillingen som forlagsdirektør for norsk skjønnlitteratur og dokumentar.

– Jeg gleder meg veldig til å lede Norges største sakprosaforlag, i en periode hvor sakprosaen er i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt, sier Elisabeth Steen til BOK365.

– Tidligere har du jobbet mest med skjønnlitteraturen?

– Jeg har også jobbet med dokumentarlitteratur og synes det er spennende. Og det er ikke slik at jeg mister skjønnlitteraturen. Tine og jeg kommer til jobbe tett sammen, og jeg kommer til å følge de skjønnlitterære forfatterne våre videre.

– Tine Kjær og du har jobbet sammen tidligere?

– Ja, og derfor vet jeg at vi kommer til å bli et godt team. Hun er en veldig dyktig leder, med allsidig forlagsbakgrunn.

 

FLERE MARKEDSANDELER Å VINNE: Tom Harald Jenssen.

 

– Mer å ta av

Organiseringen av forlagsenheten for Barne- og ungdomsbøker beholdes uforandret.
Cappelen Damm Barnebøker omsetter for rundt 160 millioner kroner – hvorav 40 millioner kroner i bokklubb. Forlagsenheten ledes av forlagsdirektør Birgit Christensen.

– Hvor er vekstambisjonene størst, Tom Harald Jenssen?

– Jeg tror vi har vekstmuligheter på alle områder. Vi har «bare» 30 prosent markedsandel, hvilket betyr at det fremdeles er 70 prosent å ta av.

 

 

Les også: 

Karin Mundal blir Tanum-sjef