Ti om krigen

TI PÅ TIRSDAG: Andre verdenskrig fortsetter å prege forlagenes boklister. Her er ti aktuelle bøker om krigen.

Alt er på ingen måte sagt om krigen. Og de historieinteresserte leserne er alltid sultne etter mer stoff. Hvert år utgir forlagene nye og ukjente historier om andre verdenskrig, og denne bokhøsten er intet unntak.

Her er ti aktuelle bøker om andre verdenskrig fra høstens utgivelser:

Fredrik Fagertun, Bjørg Evjen, Stian Bones (red.): Andre verdenskrig i nord. Bind 1-3 (Orkana)

For første gang foreligger det en større framstilling som tar for seg andre verdenskrig i et nordlig perspektiv. Trebindsverket Andre verdenskrig i nord har vært ledet av historikere ved UiT Norges arktiske universitet. De tre bindene er Overfall og okkupasjon, bindredaktør Fredrik Fagertun, En annerledes hverdag, bindredaktør Bjørg Evjen og Kampen om frihet, bindredaktør Stian Bones. I verkene ser historikerne nærmere på felttoget i Nord-Norge, motstandsorganisasjoner og –aksjoner, hverdagsliv og arbeidsliv, holocaust i nord, tvangsevakuering og brenning og gjenreisingen etter krigen.

Tor Busch: Krigsforbryteren. Oppgjøret med Gerhard Flesch (Museumsforlaget)

Denne boka går i dybden på oppgjøret med de tyske krigsforbryterne etter andre verdenskrig. Mer bestemt ser den nærmere på Gerhard Flesch, en av de mest effektive kommandørene i det tyske sikkerhetspolitiet under okkupasjonen av Norge. Han ble ikke stilt til ansvar for sine verste forbrytelser etter krigen. Boken ser nærmere på hvorfor dette var tilfellet, og gir et bilde av rettsoppgjøret etter krigen. Boka bygger på omfattende studier av rettsdokumentene som ble frigjort i 2015 og norske aviser fra tidsrommet 1945–1948.

Gunnar Myklebust: Fange på Hitlers dødscelle (Aschehoug)

I 1942 blir studentene Martin Blindheim og Per Andersen arrestert og satt på Grini. Martin leder herfra det hemmelige motstandsarbeidet. Sommeren 1944 blir guttene ført til Tyskland, og dømt til døden for illegalt avisarbeid. Samtidig blir de også brikker i et høyt diplomatisk spill. I 1945 når Den røde arme hovedstaden, og guttene slipper ut. Da begynner en vandring gjennom krigens kaotiske sluttfase. Gjennom brev, dagbøker og hovedpersonenes egne opptegnelser følger vi guttenes krigshistorie.

Vigleik Mathisen: Nazistenes bombing av Norge (Vigmostad & Bjørke)

Dette er den første samlede fremstillingen av den tyske bombingen av Norge våren 1940. Fra 9. april og frem til juni ble 54 norske byer og tettsteder bombet over hele landet. Noen av byene ble helt lagt u ruiner. Byer som Kristiansund, Molde og kommunikasjonsknutepunktet Åndalsnes fikk store skader. Åndalsnes ble jevnet med jorden, og Kristiansund sentrum forsvant i røyk og flammer. Boken er rikt illustrert med kart og fotografier.

Rebecca Donner: Vårt livs mange mørke dager. En amerikansk kvinne i hjertet av den tyske motstandskampen mot Hitler (Press)

Historien om den amerikanske motstandshelten Mildred Harnack har vært lite kjent. Hun startet den første motstandsgruppen i Berlin, før hun under krigen ble spion for de allierte. I 1942 forsøkte hun å flykte, men ble arrestert og dømt til fangeleir. Hitler omgjorde derimot avgjørelsen, og i 1943 ble hun henrettet. Rebecca Donner er i slekt med Mildred, og gjennom brev, dagbøker, vitnesbyrd fra overlevende og avklassifiserte etterretningsdokumenter, får vi et vitnesbyrd som en gåtefull kvinne. Boken vant PEN-prisen og National Book Critics Circle Award for beste biografi.

Trude Lorentzen: Quislings koffert (Kagge)

Trude Lorentzen gjorde stor suksess med podcasten Quislings koffert. Denne høsten foreligger boken med samme navn, som bygger på podcasten, så vel som nye, tidligere ukjente, hemmeligheter. Boken tar utgangspunkt i Quislings koffert, som Lorentzen ved en tilfeldighet kjøper på auksjon. Kofferten har fulgt hans reise inn i landssviket, så vel som til Hitler hele elleve ganger. Forlaget kaller boken «en uhyggelig aktuell fortelling om å foreta avgjørende valg i historiens veikryss.»

Sven Egil Omdal: Nordmennene i Sachsenhausen (Kagge)

Rundt 2500 nordmenn var fanger i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under annen verdenskrig. I norskebrakkene fantes to kommende norske statsministre, seks kommende statsråder og andre som skulle bidra til å skape et bedre Norge etter krigen.Sven Egil Omdal skriver den første samlede fremstillingen om de norske fangene, og om de politiske ideene i kretsen rundt Einar Gerhardsen, som ble viktige for Etterkrigs-Norge.

Aage Georg Sivertsen: Rinnanbanden (Kagge)

Henry Oliver Rinnan var en av de mest beryktede kollaboratørene under krigen. Aage Georg Sivertsen forsøker å gå bak klisjeene om Rinnan, og presenterer i denne boken hittil ukjent arkivmateriale. Her er både rystende tortur og helt ukjente nyheter, helt fram til oppgjøret med Rinnanbanden etter krigen.

 

Terje Emberland: Fra gutterommet til Gestapo (Dreyers)

Emberland forteller om da nasjonalsosialismen for alvor kom til Norge i 1932, og forlaget kaller boken «en historie om radikalisering». Nasjonalsosialistene var en subkultur, nærmest en sekt, i norsk samfunn frem til krigen, og Emberland ser nærmere på ungguttenes møter, gatekamper og antisemittiske aksjoner. Gjennom portrett får vi vite årsakene til deres politiske radikalisering.

 

Bodil Stenseth: Antikvitetshandler Watchman (Dreyers)

I arbeidet med en bok om Villa Grande kommer Bodil Stenseth over historien om en jødisk familie, som bodde i Markveien 25 på Grünerløkka i Oslo. Philip Watchman, som hadde ankommet Norge fra Tsar-Russland i 1913, slo seg opp og ble en kjent antikvitetshandler. Philip, og kona Florence og den sekstenårige adoptivsønn Arthur ble deportert med D/S Donau. Alle tre ble drept i Auschwitz 1. desember 1942. Hjemmet deres ble plyndret av nazistene, og Quisling selv var én av gjerningsmennene.