Thuv ble Årets Retailleder 2015

Gyldendal-sjef John Tørres Thuv.

Avtroppende Ark-sjef John Tørres Thuv er kåret til Årets Retailleder på Virkes handelskonferanse.

John Tørres Thuv ble i dag kåret til Årets Retailleder 2015 på Virkes handelskonferanse. Thuv har vært administrerende direktør i Ark bokhandel gjennom flere år, men er nå påtroppende konsernsjef i Gyldendal. 

Formålet bak prisen er å fremheve betydningen av godt lederskap for norske handelsbedrifters utvikling og suksess. I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til Thuv heter det at:

«Den personen som juryen har kåret til Årets retailleder har et langt liv innen retail å se tilbake på. Fra egen butikk, regionssjef, driftsdirektør til administrerende direktør. Vedkommende har i en årrekke ledet en kjede som kan vise til svært god økonomisk utvikling målt opp mot utviklingen i bransjen. Bransjen møter store utfordringer i en ny digital verden, endrede vaner hos forbruker og bransjeglidning. Her har Årets retailleder gått foran som et lysende eksempel på hvordan utfordringer kan møtes og vendes til noe positivt. Kjeden har etablert velfungerende løsninger for distribusjon og netthandel, i tillegg til vekst i antall fysiske butikker. Kjeden ble dessuten kåret til «årets omnikanal» tidligere i år. Årets retailleder er kjent for å være en energisk og framoverlent motivator med høy score på interne trivselsmålinger. Sterke lederegenskaper, analytiske evner og betydelige innsikt i bransjen har vært avgjørende faktorer når han fra årsskiftet går over i en ny og viktig rolle som konsernsjef i Gyldendal.»

 

-En av handelens fremste forbilder

-John Tørres Thuv er en av handelens fremste forbilder gjennom sin evne til å lede andre mennesker og utvikle spennende konsepter som kombinerer tradisjonell butikkdrift med e-handel.  Ark bokhandel har under Thuvs ledelse vunnet konkurransen i møte med mange av konkurrentene innen samme bransje, og bidratt til å få frem betydningen av godt lederskap innen handelsnæringen. Det blir spennende å se hvilken retning Gyldendal  tar med John Tørres Thuv i sjefsstolen, sier administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen.