DnF tar selvkritikk

Heidi Marie Kriznik (foto: Espen Tollefsen)

«Vi skrev under på erklæringen fordi vi opplevde den som solidarisk støtte til kunstnere som opplever trusler. Men vi tar selvkritikk på at vi ikke fullt ut forstod konteksten støtteskrivet ville bli lest inn i,» skriver Den norske Forfatterforening i en uttalelse.

Det har stormet rundt Forfatterforeningen denne uken, etter foreningen var med å signere et opprop i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjonen.  Blant annet meldte Roy Jacobsen seg ut av Forfatterforeningen i protest mot foreningens avgjørelse.

Mandag kommer Forfatterforeningen med en uttalelse om kunster-oppropet. De hevder å ha underskrevet oppropet som en støtteerklæring til Norske dansekunstnere, men at de også tar selvkritikk:

«Vi skrev under på erklæringen fordi vi opplevde den som solidarisk støtte til kunstnere som opplever trusler. Men vi tar selvkritikk på at vi ikke fullt ut forstod konteksten støtteskrivet ville bli lest inn i. Det beklager vi, og ønsker å understreke at foreningen ikke støtter scenenekt eller boikott. Vårt arbeid handler nettopp om det motsatte: Vi er en forening som holder ytringsfriheten høyt og jobber for et mangfoldig ytringsrom. Det skal det ikke være noen tvil om.»

«Ikke vært vår intensjon»

Videre skriver Forfatterforeningen følgende:

«Vi tar kritikken som har kommet fra medlemmer på alvor og vil være tydelige på at vi underskrev i beste mening, ikke for å på noen som helst måte innskrenke ytringsfriheten. Vi vet at kunstnere tåler, og ofte ønsker seg, kritikk. Vi er opptatt av å skille mellom kritikk og trusler. Erklæringen vi støtter sier ingenting om Sløseriombudsmannen eller lignende. Vi tar gjerne debatten om kunstens viktighet og frihet. I vårt arbeid har vi også et ansvar for å ivareta de som opplever trusler mot sine ytringer. Det gjør vi også gjennom vårt samarbeid med f.eks. søsterorganisasjonene våre i Belarus og Ungarn, og arbeidet med Ytringsfrihetsprisen. Slik vi opplever det var støtten til dansekunstnerne nettopp en oppfordring om å ta en samfunnsutfordring på alvor. Når det nå leses på andre måter, ønsker vi å understreke at det ikke har vært vår intensjon.»

Forfatterforeningen oppfordrer medlemmene til å ta kontakt:

«Vi skal ha et stort rom for debatt i DnF. Vi oppfordrer dere til å komme med innspill, selv om sekretariatet nå er sommerstengt blir alle e-poster mottatt og registrert.»

Ber DnF trekke støtten

I dag går også Erik Fosnes Hansen ut på Facebook mot foreningen. I et åpent brev til DnF-leder, Heidi-Marie Kriznik, krever han at foreningen trekker støtten til oppropet.

«Jeg tar avstand fra at min kunstnerorganisasjon har skrevet under, også på mine vegne, åpenbart uten å ha tenkt nøyere gjennom de prinsipielle implikasjonene og uten på noen måte å ha forankret dette blant medlemsmassen. Reaksjonene har da heller ikke latt vente på seg. Det er derfor ønskelig at Den norske Forfatterforening umiddelbart trekker tilbake sin støtte til oppropet.»

Fosnes Hansen sier til VG at han ikke har planer om å følge Jacobsens eksempel om å melde seg ut av foreningen.