Tallet er 19, får du 12 rette?

19-tallet

Vi er inne i siste måned i 2019 – det siste 19-tallet i din levetid. Ukens litteraturquiz dreier seg rundt 19.