Taler ikke med to tunger

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

–Det er ingen motsetning mellom flere kritikerstipend og kutt i pressestøtten, mener statssekretær Bjørgulv Borgundvaag i Kulturdepartementet.

I forslaget til nytt statsbudsjett går Solberg-regjeringen inn for en økning fra dagens 5 til i alt 13 arbeidsstipend for kritikere. Samtidig varsles kutt i mediestøtten på 50 mill. kr.

 

–Det er litt motstridende. På den ene siden er vi kjempeglade for denne unike økningen i antall stipender. Det er et veldig viktig opprykk. Den offentlige støtten til kritikere eksisterer i liten grad utover dette. På den andre siden er det viktig at det finnes arenaer hvor kritikken kan stå på trykk. I alle tilfelle er stipendene helt nødvendige i en tid hvor norske medier er så presset som de er, uttalte styreleder Ida Habberstad i Kritikerlaget til BOK365 før helgen.

 

Fra fem til tretten

Regjeringens budsjettforslag kan medføre en økning fra fem til tretten arbeidsstipend for kritikere, bekrefter statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet:

–Vi foreslår å øke bevilgningene til arbeidsstipend for kritikere med 2 millioner kroner. Dette åpner for åtte nye årlige arbeidsstipend til kritikere, i tillegg til de fem som mottar slikt stipend i 2014. Midlene vil bli tildelt etter søknad gjennom stipendordningene som Statens Kunstnerstipend forvalter.

 

«Ønsker maktspredning»

–Regjeringen er opptatt av økt maktspredning i kulturlivet. Kunstkritikken har en uavhengig rolle og fokuserer på kvalitet i kunstproduksjonen. Slik bidrar kunstkritikken til bevisstgjøring og åpner for et sunt offentlig ordskifte. Jeg håper at de nye arbeidsstipendene også kan bidra til å speile den mangfoldige og positive utviklingen som skjer i kunstverdenen utenfor de store byene.

Borgundvaag mener økt aktivitet på kunstfeltet bør avspeiles ved at det vies større plass til kunstkritikken:

– Med høy aktivitet på kunstfeltet, flere kunstnere og visningssteder og en stadig større og mer velutdannet publikumsgruppe, har det oppstått et misforhold mellom aktivitet og kunstkritikkens plass i mediene. Flere arbeidsstipend til kritikere vil gi bedre betingelser for det offentlige ordskiftet om kunst og kultur. Dette vil også bidra til at publikum får bedre informasjon om kulturtilbud.

 

Gjør det enklere for andre

BOK365 bragte sist uke nyheten om at VG legger om sin redaksjonelle linje for litteraturstoff og reduserer antallet bokanmeldelser fra i snitt seks til én per uke. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og både forfattere og anmeldere uttrykte sterk bekymring:

– Jeg synes dette er veldig illevarslende, særlig fordi det gjelder anmeldelser av bøker, som er så viktig for mange mennesker. Når VG kutter, blir det mye enklere for andre medier å gjøre det samme, sier Ida Habberstad.

 

Ingen motsetning

Mange frykter at ytterligere nedskjæringer i mediebedriftenes ressurser kan føre til ytterligere kutt i anmelderkorpset. Deler man så denne engstelsen i Kulturdepartementet?

– Dere foreslår å kutte 50 millioner kroner i pressestøtten. Er ikke dette å tale med to tunger? Hvor skal disse anmelderne anmelde?

–Regjeringen ser det som sin oppgave å fremme en åpen og opplyst offentlig samtale. Forslaget om flere arbeidsstipend for kritikere vil være et bidrag til å stimulere den offentlige debatten om kunst og kultur, uavhengig av hvor anmeldelsene publiseres.  Det er ingen motsetning i at regjeringen samtidig ønsker å forhindre at mediene blir for avhengig av statlige tilskudd for å opprettholde driften, svarer Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

 

 

 (Foto: Kulturdepartementet)