Stikkord: Tor Frøytvedt Dahl

Ønsker mangfold i bokhandelen

STORTINGSVALGET: Venstre støtter i utgangspunktet støtter dagens bokpolitikk, men er villige til å justere.