Stikkord: Sondre Aksnes Yggeseth

Ny markedsansvarlig i Pelikanen

Sondre Aksnes Yggeseth er nyansatt markedsansvarlig i Pelikanen.