Stikkord: sagaverk

Islandsk saga til Arctic World Archives

Flatøybok ble skrevet på 1380-tallet. Nå ligger den norske oversettelsen 300 meter ned i permafrosten på Svalbard.