Stikkord: Osebol

804 sider som sier for mye

Imponerende arbeide som vil gi mange en fin leseopplevelse, men "Osebol "har noen åpenbare svakheter.

Aschehoug sikret seg August-vinner

– Vi falt fullstendig for denne høyst uvanlige boken, sier Nora Campbell om Marit Kaplas "Osebol".